Fysiske fag med specialisering i kvantefysik

På de fysiske fag kan du læse en række specialiseringer. Ud over kvantefysik kan du specialisere dig i geofysik og meteorologi astrofysik , bio- og medicinsk fysik, gymnasierettet fysik eller fysik-matematik. Du kan også vælge den generelle specialisering, der bare hedder fysik.

Kvantefysikken beskæftiger sig med universets mindste byggesten på længdeskalaer, hvor naturlovene ikke opfører sig, som vi forventer det. Partikler bliver til bølger og bølger til partikler, helt nye partikler opstår, materialers elektriske modstand forsvinder, og kvanteteleportation bliver pludselig en realitet.
Dette er specialiseringen for dig, der interesserer dig for fx:

  • partikelfysik
  • faste stoffers fysik
  • lasere
  • atomfysik
  • kvanteoptik
  • og meget mere...

Du får mulighed for at arbejde med eksperimenter, teori og computersimuleringer.

Specialiseringen i kvantefysik består ud over de fælles fysikkurser af et bachelorprojekt i kvantefysik og syv kurser. Desuden skal du vælge fra en pulje af begrænset valgfrie kurser (se nederst på siden). Endelig har du 15 ETCS-point til helt valgfrie kurser. Du kan vælge at bruge noget af valgfriheden på projekter uden for kursusregi, på et udlandsophold eller på at lave et virksomhedsprojekt.

Specialiseringen, inkl. det fælles første år, ser således ud:

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge mindst ét af nedenstående kurser:

Desuden skal du vælge mindst to af nedenstående kurser:

Hvis du mangler flere begrænset valgfrie kurser, skal de vælges fra listen herunder: