Fagligt indhold i uddannelserne i de fysiske fag

En uddannelse i de fysiske fag er for dig, der er nysgerrig og brænder for at forstå verden, og som nyder at anvende matematik og logik, tænke abstrakt og tackle udfordringer og svære problemer.

Alt i universet følger naturlovenes regelsæt, fra de mindste byggesten, elementarpartiklerne og atomerne, over biologiske systemer og jordens dynamikker, til galaksehobe i universet.

Fysik er en måde at beskrive og forstå naturen

Fysikere stræber efter at forstå og beskrive disse regler. Vi arbejder ved at fremsætte ideer og prøve efter, om de holder. Ideerne afprøves dels teoretisk ved hjælp af matematik og computersimuleringer, som kan udlede sammenhænge fra kendt viden. Og de afprøves eksperimentelt ved at opstille forsøg og foretage observationer.

Du skal kunne lide matematisk og logisk tankegang

Fysik, Astronomi og alle de andre fysiske fag er baseret på den naturvidenskabelige metode; der fremsættes teorier baseret på stringent matematik, og disse efterprøves med eksperimenter og ved hjælp af computer-modeller, som fysikerne selv programmerer. Du kommer til at regne på naturen, og se det smukke i at nå frem til en større forståelse for, hvordan verden hænger sammen.

Uddannelsen giver dig mulighed for at specialisere dig

Efter grundforløbet får du, allerede fra studiets andet år, mulighed for at specialisere dig og dyrke din nysgerrighed for den del af fysikken, du synes er mest interessant. Her kan du vælge mellem Kvantefysik, Astrofysik, Geofysik og Meteorologi, Bio- og medicinsk Fysik eller den generelle Fysik. En anden oplagt mulighed er at kombinere fysik med et andet fag. Det kan du gøre med specialiseringerne Gymnasierettet fysik eller Fysik-Matematik.