Faglig profil og job

Faglig profil

Geografi og geoinformatik handler i høj grad om, hvordan vi mennesker og vores omgivelser spiller sammen. Både herhjemme og på tværs af forskellige samfundsgrænser og miljøhensyn.

Du får mulighed for at tænke på tværs af faggrænser, fra samfundsvidenskab til naturvidenskab. Du skal beskæftige dig med emner som for eksempel klimaforandringer, landskabsudvikling, miljøforvaltning, naturbeskyttelse, forurening, landbrug i industrialiserede- og udviklingslande, byplanlægning, udvikling og fattigdom i udviklingslande samt sociale og økonomiske forandringer i Danmark og det internationale samfund.

Som studerende i geografi og geoinformatik lærer du at analysere lokale, nationale og globale problemstillinger på et tværvidenskabeligt grundlag. 

Som bachelor-studerende i geografi & geoinformatik oparbejder du mange forskellige kompetencer:

 • Du lærer om, hvilke lokale og globale socioøkonomiske relationer og processer, der påvirker byudviklingen og -planlægningen i fx de europæiske storbyer.
 • Du får en forståelse for, hvad globaliseringen betyder for det danske arbejdsmarked og for den regionale erhvervsudvikling.
 • Du får fx en solid og ny indsigt i de årsager, som er baggrunden for migration og ændrede bosættelsesmønstre i udviklingslande.
 • Du får en forståelse for det indbyrdes forhold mellem fx klimaforandringer, menneskers gøren og laden sat i forhold til, hvordan vi bedst forvalter vores naturressourcer.
 • Du får en indsigt i sedimenttransport og aflejringer af tungmetaller i fx Vadehavet i relation til en hensigtsmæssig naturforvaltning.
 • Du får ny indsigt og viden om jordbundsudviklingen i arktiske områder, herunder fx jordens binding eller frigivelse af CO2 ved global opvarmning.

Jobmuligheder 

Verden er så at sige din arbejdsplads. Geografer og geoinformatikere ansættes i mange forskellige typer af job. Både inden for den offentlige administration eller i private virksomheder samt som undervisere og forskere på forskellige niveauer. Typisk ansættes geografer på baggrund af deres problem- og projektorienterede tilgang til opgaverne. Kombinationen imellem 'bredde' og 'dybde' betyder, at geografer ansættes i mange forskellige typer af job, som fx:

 • det private erhvervsliv – eksempelvis i rådgivende ingeniørfirmaer 
 • den offentlige administration – som byplanlæggere, projektkoordinatorer, miljømedarbejdere, fritidskonsulenter, erhvervsudviklingskonsulenter, studie-og erhvervsvejledere 
 • internationale organisationer som Mellemfolkeligt Samvirke eller FN – som AC-fuldmægtig, hjemme eller som udstationeret 
 • interesseorganisationer som konsulent 
 • gymnasieskolen eller som forsker.