Interview med Esther Juul Jepsen, studerende

I hvilket land er Jakarta hovedstad? Hvad hedder Afrikas højeste bjerg? Hvor ligger Næstved? Kender du de rigtige svar, er du så godt som geograf - vil nogle mene. Fordommene om geografi er mange. Det er noget med at være god til de blå spørgsmål i Trivial Pursuit, kunne forudsige vejret og have let ved at finde vej, selv uden Krak! Vi lærer godt nok om klimatologiske forhold og bruger nogle gange kortblade og atlas i undervisningen, men det er dog ikke det eneste vi lærer. Sandheden er, at man som geografistuderende beskæftiger sig med alt lige fra dannelsen af landskabet, den globale opvarmning og digitalisering af kort til miljøforvaltning, migrationsstrømme og nationalitetsbegrebet. At hovedstaden i Indonesien lige netop hedder Jakarta, er ikke så afgørende for geografer. Det er derimod det voksende indbyggertals betydning for byens udvikling, for eksempel de knappe vandressourcer og boligproblemer.

Det første halvandet år på studiet består af et bredt introduktionsforløb. Det gør, at man som studerende får lov til at 'snuse' lidt til mange af geografiens faggrene. Derefter kan man så specialisere sig inden for ens interesseområde, hvad enten det så er kysterosion, byudvikling, miljøbeskyttelse eller satellitsystemer, og det er svært ikke at finde et emne inden for geografien, som man synes er spændende. Bredden i studiet gør også, at man kan kombinere geografien med en lang række andre studier. For eksempel kan man kombinere jordbundsgeografi med kemi, miljøgeografi med biologi eller samfundsgeografi med statskundskab.

En rigtig god ting ved geografistudiet er de mange ekskursioner. Med kaffe i termokanden og madpakken i tasken tager vi ud og ser de begreber og teorier vi til daglig læser om blive omdannet til praksis. Det giver en lang større forståelse for stoffet, og samtidig giver ekskursionerne rig mulighed for at lære andre studerende på ens årgang bedre at kende. Samtidig gør ekskursionerne også, at man som studerende kan få et mere uformelt forhold til ens undervisere. Geografi er et fag, hvor det er nemt at lære folk at kende, også på tværs af årgangene. Det er en klar fordel, idet man som ny studerende ofte har brug for råd og vejledning om valgfag, eksamen m.m. og det får man bedst hos andre medstuderende, der har studieerfaring.

Det der fik mig til at starte på geografi var min interesse for samfundet, om landes opbygning, verdenshandel og globaliserings betydning for fx det danske arbejdsmarked. Men samtidig havde jeg også en fascination af naturens processer, blandt andet hvordan gletscheris har været med til at forme Danmarks landskab. Jeg fandt hurtigt ud af, at mange naturmæssige og kulturelle forhold hænger sammen, og geografi er netop et studie, der samler natur og kultur. Så interesserer du dig både for samfund, miljø og natur, er geografi måske lige et studie for dig.