Interview med Jan Winther Nielsen, studerende 

Jeg valgte at læse geografi, fordi faget har en stor vidensbredde, hvor der er mange muligheder for at specialisere i vidt forskellige retninger. Bredden i faget kan til tider virke meget stor, til gengæld er det geografiens styrke, at den er i stand til at rumme og beskrive et så bredt vidensfelt. Kombinationen af naturvidenskab og samfundsvidenskab gør geografi til et spændende fag.

Geografistudiet er bygget op om relevante problemstillinger i undervisningen, som bidrager til en helhedsforståelse. Jeg har eksempelvis beskæftiget mig med følgende aktuelle problemstillinger: Er den øget globalisering kun en yderligere belastning af u-landene og udelukkende en fordel for Vesten, eller er billedet mere nuanceret? Er den globale opvarmning antropogen betinget, eller forekommer den som en naturlig proces? Er det landbruget eller de østeuropæiske industriområder, der er skyld i iltsvind i de indre danske farvande? Er det fornuftig at foretage naturgenopretningsprojekter som Skjern Å? Alt sammen er komplekse problemstillinger, hvor der ikke findes et entydig svar. Jeg har oplevet, at geografiundervisningen har bidraget til, at jeg har fået et nuanceret billede af problemstillingerne. Jeg synes, der er stor mulighed for at forholde sig til lærestoffet, fordi det netop beskriver synlige og mærkbare fænomener.

Undervisningen på geografi består både af forelæsninger og øvelser. I øvelserne fremlægger de studerende i grupper overfor hinanden samt afleverer grupperapporter. Jeg har selv fået stort udbytte af dette, da jeg har lært at samarbejde i grupper og formidle et vanskeligt tilgængeligt videnskabeligt stof til et forståeligt niveau. En egenskab som jeg helt sikkert kommer til at drage stor nytte af den dag, hvor jeg skal arbejde i en virksomhed. Under uddannelsesforløbet er der mulighed for at komme i praktik i erhvervslivet, således man kan afprøve sine kompetencer.

I løbet af min uddannelse har jeg været på en lang række ekskursioner lige fra Tryggevælde Å til det mere eksotiske Italien og Grønland. Jeg har haft stor glæde af disse ekskursioner. Jeg har set det, jeg ellers kun ville have mulighed for at læse om i lærebøger og artikler. En sidegevinst ved ekskursionerne er, at de bidrager til tæt sammenhold mellem de studerende og underviserne, hvilket resulterer i et uformelt studiemiljø.

På geografi har vi et godt studiemiljø. Vi har gode studiefaciliteter som studiesale, hvor de nye studerende kan få hjælp af ældre studerende. Desuden har vi en række faglige og sociale foreninger, og endelig har vi miljørummet, hvor der ugentlig afholdes fredagsbar.