Undervisning og opbygning

Her kan du læse om undervisning og opbygning på bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik. Du kan læse mere om indholdet af de enkelte kurser i skemaet nederst på siden.

Undervisning

På bacheloruddannelsen bliver du primært undervist på fire måder:

  • Forelæsninger i auditorier med 50-100 studerende, hvor en underviser gennemgår nyt stof.
  • Øvelser og eksaminatorier, som bruges til gennemgang af stof og i mindre omfang regneopgaver samt til gennemgang af teoretiske opgaver. Dette fungerer meget som den undervisning, du kender fra gymnasiet med 15-20 studerende og en underviser i et mindre lokale.
  • Ekskursioner, hvor du kommer ud og ser på de ting, du har lært om ved forelæsningerne og øvelserne.
  • Feltarbejde, hvor du skal bruge din teoretiske og metodiske viden ude i 'felten' og behandle dine data efterfølgende. Enten i et laboratorium (inden for natur- og miljøgeografi) eller ved at anvende specialiserede computerprogrammer (f.eks. til analyse af spørgeskemaer).

Opbygning

På bacheloruddannelsen kan du vælge mellem en generel profil i geografi og geoinformatik og en gymnasierettet specialisering, som giver dig kompetencer til at undervise i faget i gymnasiet. 

Klik her for at læse mere om den gymnasierettede specialisering >>

Den generelle profil består af sammenlagt to års obligatoriske kurser og et år med begrænset valgfrie og valgfrie kurser. På den obligatoriske del af uddannelsen får du en grundig introduktion til de forskellige områder inden for geografi.

Studieforløb og valgfrihed

Efter to år har du mulighed for selv at sammensætte et studieforløb ved hjælp af dine valgfrie og begrænset valgfrie kurser. På den måde kan du fokusere på den del af geografien, som du synes er mest spændende.

Vi har lavet fire forskellige studieforløb, der kan give dig en særlig profil inden for geografi og geoinformatik, men du kan også vælge selv at kombinere kurser og dermed skabe din egen tværfaglige profil.

Læs mere om de forskellige studieforløb.

Du kan desuden bruge noget af din valgfrihed på at lave et virksomhedsprojekt, følge kurser på andre universiteter eller tage på studieophold i udlandet.

Uddannelsen ser sådan ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Kultur- og naturgeografi By og regional udvikling Kulturgeografisk feltkursus
Geografiske informations systemer og kartografi Grundlæggende statistik Klimatologi og hydrologi Naturgeografisk feltkursus
2. år Globalisering og rumlig forandring i det globale syd Geografiens videnskabsteori Problemorienteret projektarbejde
Samfundsmæssigt væsentlige stofstrømme Globale geosystemer Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
3. år Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Valgfrit kursus Bachelorprojekt

 

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge seks begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Vælger du at lave et virksomhedsprojekt tæller det som to kurser. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.