Undervisning og opbygning

På bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik bliver du primært undervist på fire måder:

  • Forelæsninger i auditorier med 50-100 studerende, hvor en underviser gennemgår nyt stof.
  • Øvelser og eksaminatorier, som bruges til gennemgang af stof og i mindre omfang regneopgaver samt til gennemgang af teoretiske opgaver. Dette fungerer meget som den undervisning, du kender fra gymnasiet med 15-20 studerende og en underviser i et mindre lokale.
  • Ekskursioner, hvor du kommer ud og ser på de ting, du har lært om ved forelæsningerne og øvelserne.
  • Feltarbejde, hvor du skal bruge din teoretiske og metodiske viden ude i 'felten' og behandle dine data efterfølgende. Enten i et laboratorium (inden for natur- og miljøgeografi) eller ved at anvende specialiserede computerprogrammer (f.eks. til analyse af spørgeskemaer).

Opbygning

På bacheloruddannelsen kan du vælge mellem en generel profil i geografi og geoinformatik og en gymnasierettet specialisering, som giver dig kompetencer til at undervise i faget.

Studieforløb og valgfrihed på den generelle profil

Vælger du den generelle profil har du på tredje år mulighed for selv at sammensætte et studieforløb ved hjælp af dine valgfrie og begrænset valgfrie kurser. På den måde kan du fokusere på den del af geografien, som du synes er mest spændende.

Vi har lavet fire forskellige studieforløb, der kan give dig en særlig profil inden for geograf, men du kan også vælge selv at kombinere kurser og dermed skabe din egen tværfaglige profil.

Du kan desuden bruge noget af din valgfrihed på at lave et virksomhedsprojekt, følge kurser på andre universiteter eller tage på studieophold i udlandet.

Specialiseringer og studieforløb på geografi og geoinformatik