Vurdering i kvote 2 på geologi-geoscience

Når du søger om optagelse i kvote 2 på geologi-geoscience, skal du deltage i:

  1. En kvote 2-prøve
  2. Et skriftligt interviewKvote 2-vurdering på geologi-geoscience 

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: