Faglig profil og job

På geologi-geoscience kommer du blandt andet til at beskæftige dig med de processer, der er basis for vores eksistens – jordens skabelse og udvikling gennem mere end 4,5 milliarder år.

Du kommer også til at beskæftige dig med problemer af mere rummelig og praktisk karakter, samt problemer der er særdeles aktuelle for vores samfund. Blandt andet grundvandsbeskyttelse, råstoffer, olie og gas, mineraler, naturressourcer, jordskælv, vulkan-aktivitet og selvfølgelig de omsiggribende klimaforandringer, hvor videnskaben i disse år forsøger at forstå årsager, konsekvenser og finde muligheder til at formindske skaderne.

Geologi er en videnskab, hvor iagttagelse, erfaring og intuition hele tiden supplerer hinanden og kombineres med analyse, videnskabelige overvejelser og modeller. Samtidig har du mulighed for at inddrage stort set alle naturvidenskabelige discipliner i dit arbejde som geolog.

Du får desuden en række kompetencer gennem en uddannelse i geologi-geoscience:

  • At løse udvalgte grundvidenskabelige geologiske problemstillinger - indenfor en bred vifte af discipliner og metoder og med hele verden som arbejdsområde.
  • Du lærer om principper og metoder ved efterforskning og udnyttelse af råstoffer - fx mineralske råstoffer eller olie og gas.
  • Du får viden om hydrogeologi - grundvandsefterforskning og udnyttelse, vandforsyning, forureningsbekæmpelse.
  • Du lærer om livets opståen, udvikling og fremtid - fx gennem klimaforskning.
  • Du kommer til at forske i naturlige og industrielle materialer og deres anvendelse i teknologien.

Jobmuligheder 

Kandidater i geologi-geoscience har en bred vifte af jobmuligheder i Danmark og i udlandet – både i offentligt og privat regi.

De fleste jobtyper involverer feltarbejde, analyser af data og resultatformidling. Geologer er ansat i forsknings- og rådgivningsinstitutioner, regioner, kommuner, offentlige styrelser og ved højere læreranstalter såvel herhjemme som i udlandet.

Det gælder også, hvad angår private ansættelser. Det kan for eksempel være i olieselskaber, med råstofefterforskning, i geotekniske virksomheder, ingeniørfirmaer, minedrift, forureningsundersøgelser eller entreprenørfirmaer.

Et stigende antal geologer arbejder med natur- og videnskabsformidling, udviklingsprojekter og it.