Geologi - hele Jorden som arbejdsplads

Bliv klogere på bacheloruddannelsen i geologi-geoscience på Københavns Universitet. De studerende fortæller om uddannelsen, studielivet og feltturene, og du møder to færdiguddannede kandidater i job.

Geologi på Københavns Universitet – det faglige

Patricia læser bacheloruddannelsen i geologi-geoscience på Københavns Universitet. Her fortæller hun om det faglige indhold på uddannelsen.

Geologi på Københavns Universitet – studiemiljøet

Patricia fortæller om studiemiljøet på geologiuddannelsen.

Geologi - En verden af muligheder - Charlotte Dyhr

Ph.d. og cand. scient i geologi Charlotte Dyhr, fortæller her om det bedste ved geologistudiet. Hun fremhæver de gode oplevelser i naturen bl.a. på feltarbejde i hele verden og det rare ved at være på et lille studie, hvor du kommer til at kende alle årgangene.

I dag er Charlotte ansat i Ørsted, hvor hun er med til at konstruere vindmølleparker over hele verden.

Geologi - En verden af muligheder - Ida B. Karlsoon

Ida B. Karlsson er ph.d. i geologi og arbejder i dag som post. doc. i hydrogeologi, dvs. vandets kredsløb, på GEUS. Hun fortæller her om studietiden på uddannelsen, hvor hun især fremhæver samarbejdet mellem underviserne og de studerende.

Geologi - En verden af muligheder - Kasper H. Lundvig

Ph.d.-studerende Kasper H. Lundvig fortæller om sit studieforløb på geologi. Kasper er specialiseret i den faste jords geofysik. For Kasper er det bedste på geologistudiet blandingen af forelæsninger og øvelsestimer, hvor man sidder en-til-en med de allerbedste forskere i verden.

Geologi - En verden af muligheder - Carsten Albrechtsen

Carsten Albrechtsen er ansat som geolog i Rambøll Danmarks geofysiske afdeling. Han er uddannet geolog fra Københavns Universitet. Han arbejder bl.a. med kortlægning af drikkevandssøer i forbindelse med forurening.

Geologi - En verden af muligheder - Sabrina Jensen

Cand. Scient. i hydrogeologi, Sabrina Jensen, taler her om sin tid som geologistuderende. Sabrina er i dag ansat i Vand og Forsyning på NIRAS. Sabrina fortæller bl.a. hvordan rapportskrivningen på geologistudiet er noget, hun bruger i sit daglige arbejde. Sabrina fremhæver den uformelle tone på studiet og ’åben-dør-politik’ hos underviserne som noget af det bedste, hun husker ved studiet.