Karrieremuligheder

Caroline og Morten er uddannede geologer fra Københavns Universitet og fortæller her om deres job.

Som geolog har du mange jobmuligheder i Danmark og i udlandet. Arbejdsgiverne efterspørger bl.a. dine evner til at analysere og formidle meget store mængder af data, som du ofte selv er med til at indsamle i felten eller i laboratorier. Behovet for en grøn omstilling gør desuden din viden om Jordens historie (fx dens klimahistorie og ressourcer) meget aktuel.

Som geolog bruger du dele af andre naturvidenskabelige discipliner. Du er derfor i stand til at forstå de lange og indviklede processer, der ligger forud for de geologiske materialer og fænomener, du ser på.

Fordi du forstår Jordens stofkredsløb, kan du udpege konsekvenserne, når vi mennesker laver indgreb i Jordens ressourcer. De kompetencer er i høj kurs hos fx virksomheder, institutioner og organisationer, som arbejder med undergrunden, grundvand, energi, miljø og naturbeskyttelse.

 

 

Efter uddannelsen i geologi-geoscience har du fået:

 • solid viden om Jordens oprindelse, opbygning, processer og geologiske ressourcer, og en unik forståelse af hvordan planeten fungerer, fra indre kerne til ydre skorpe.
 • solid viden om livets opståen, udvikling og fremtidsmuligheder.

Du er også i stand til at:

 • forstå og formidle klimaforandringer gennem Jordens udviklingshistorie.
 • løse geologiske problemer ved at kombinere geologi med mange andre naturvidenskabelige discipliner og metoder – og med hele kloden som arbejdsplads.
 • indsamle materialer og data i felten, analysere dem og arbejde med meget store databaser og datamængder.
 • finde råstoffer i jorden, fx mineraler til den grønne omstilling, drikkevand, geotermi og naturgas.
 • udpege mulige placeringer til effektiv CO2-lagring og anlæg for grøn energi, fx havvindmølleparker.
 • kortlægge forurening og arbejde med beskyttelse og efterforskning af grundvand.
 • arbejde med infrastruktur som udformning af underjordisk transport (fx metroer), placering af broer eller oversvømmelsestruede områder.
 • håndtere store datasæt og uddrage essensen af data.
 • visualisere geologiske resultater ved hjælp af grafik.
 • samarbejde med mange forskellige faggrupper, fordi du har et bredt kendskab til andre fagdiscipliner og deres anvendelse i geologisk sammenhæng.

Læs mere om uddannelsens undervisning og opbygning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologer har mange muligheder både i Danmark og i resten af verden. Du kan blive ansat i bl.a. miljø-, energi-, råstof-  og anlægsbranchen, kommuner og offentlige styrelser. Du kan også finde job i forskningsinstitutioner, ved højere læreanstalter eller som formidler inden for geologi og natur.

I de fleste jobs skal du analysere store datamængder, udføre feltarbejde og formidle resultater fra undersøgelser og forskning.

Som geolog kan du arbejde fx med indvinding af vand, miljøbeskyttelse, klimaudfordringer, geoteknik (fx med at finde gode placeringer til havvindmøller, broer eller metroer) og geotermisk energi. Du kan også arbejde med udviklingsprojekter og IT-teknologi. Flere og flere geologer arbejder med dyb og sikker lagring af CO2 og med oprydning efter råstofudnyttelse, fx efter minedrift.