Spørgsmål og svar om studiet - klassisk græsk

Er det svært at lære græsk og latin?

Nej, ikke sværere end andre universitetsstudier, men man skal være indstillet på meget selvstudium og høj motivation.

Hvad lærer man på græsk og latin?

Først og fremmest lærer man sprogene, dvs. grammatik og et vist ordforråd. Sprogene danner basis for tilegnelse af forskellige områder af den græsk-romerske kultur, fx historie, arkæologi, politik, jura, filosofi, litteratur. Sprogene kan dog også studeres for deres egen skyld, dvs. ud fra et sprogvidenskabeligt synspunkt.

Hvad kan man bruge det til?

Hovedarbejdsområdet for kandidater med græsk og/eller latin har historisk set været gymnasiet. 

Derudover er der også mulighed for beskæftigelse på universitetsplan, men selvom der også her skal ske en vis udskiftning, gør lands- og universitetspolitiske forhold beskæftigelsesområdet uforudsigeligt.

Kandidater i de klassiske fag har i stigende omfang fået arbejde inden for voksenundervisning, kulturformidling (radio/tv, bogforlag) og kulturbevarende opgaver, eksempelvis i museumsverdenen.

Da studiet af de klassiske sprog kræver en høj grad af evne til præcis sproglig iagttagelse og formulering samt en betydelig selvdisciplin, har kandidater i nyere tid opnået stillinger inden for utraditionelle områder: It-ansvarlig i private og halvoffentlige virksomheder, sekretær for internationalt samarbejde i Kort- og Matrikelstyrelsen og oversætter i EU.

Du kan læse mere under Faglig profil og job.

Hvordan er studiemiljøet?

Vi er en lille afdeling. Det gør, at man hurtigt lærer hinanden at kende på tværs af årgangene - hvis man selvfølgelig selv gør en indsats. Der er mulighed for at læse på instituttet døgnet rundt, hvor der desuden er adgang til vores bibliotek, hvilket mange benytter sig af. Desuden har vi en studenterforening, der hver måned arrangerer et fagligt relevant foredrag med efterfølgende hygge, og et fagråd, der tager sig af det studenterpolitiske.

Hvorfor behøver man overhovedet at interessere sig for græske tekster, der er skrevet for over 2000 år siden?

Fordi den græske kultur, det græske sprog og den græske måde at tænke på har haft så stor betydning for europæisk kultur og for alle de europæiske sprog. For at bevare kontakten til vores rødder er det nødvendigt, at der i hver generation er nogle, der kan læse de græske tekster, som de blev skrevet.

Hvorfor er det vigtigt at læse teksterne på græsk eller latin, er det ikke oversat alt sammen?

Jo, langt det meste er oversat, men det er vigtigt, at der er altid nogle, der kan læse teksterne på originalsproget. Selv den bedste oversættelse forældes, og hele tiden lærer vi mere om, hvordan de gamle tekster skal forstås. Enhver oversættelse er desuden en fortolkning i lyset af oversætterens eget erfaringsgrundlag. I øvrigt bliver der stadig fundet nye tekster på papyrus og indskrifter.

Der er andre store kulturer, fx kinesisk og ægyptisk  - hvorfor vælge den græske?

Jamen der er da også nogle, der studerer de andre kulturer, og det er også vigtigt. Men den eneste måde, vi kan komme til forstå fremmede kulturer, er ved at forstå vor egen først. Vort sprog og hele vort begrebsapparat i den vestlige verden bygger på en blanding af græsk, romersk og jødisk/kristen kultur.