Karrieremuligheder

Studiet af klassisk græsk omfatter først og fremmest sproget og den græske litteratur, men du fordyber dig også i hele den antikke kultur. Et hvilket som helst kulturfænomen kan studeres: filosofi, arkitektur, skulptur, historie, musik, digtekunst, religion o.a. Nøglen til at få indblik i disse områder er et godt kendskab til græsk. Uddannelsen giver også et godt grundlag for studier af den europæiske kulturs rødder i antikken, middelalderen og renæssancen. Det er de perioder, hvor de antikke sprog var normgivende for al skriftkultur.