Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på klassisk græsk

Undervisningen på bacheloruddannelsen er på omkring 12 timer om ugen og foregår på mindre hold. I mange kurser undervises der på tværs af de to bacheloruddannelser latin og klassisk græsk. Det gælder fx hele første studieår, hvor alle starter med forberedende sprogundervisning  - såkaldt propædeutik - i både græsk og latin. Du skal derfor være indstillet på at arbejde meget og koncentreret med sprog, grammatik og oversættelse den første tid. Når du kommer længere på uddannelsen vil nogle af timerne blive erstattet af selvvalgte emner, du arbejder med under vejledning af en underviser.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Du har i gennemsnit 12 timers undervisning om ugen. Den resterende tid op til en fuld arbejdsuge er selvstudie, hvor du bruger tiden til at læse, reflektere over det læste, oversætte, finde kilder og indsamle materiale. Mange studerende vælger at have en studiegruppe, som de kan lave øvelser og læse sammen med både i hverdagen og op til eksamen.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. 

Bacheloruddannelsen i klassisk græsk består af ni fagelementer foruden propædeutik, som er indledende sprogundervisning. Du kan se alle elementerne i skemaet nedenfor. Hvert fagelement tæller 15 ECTS-point. 

1. år

1. semester 2. semester
Propædeutik: Græsk 1 (15 ECTS) Propædeutik: Græsk 2 (15 ECTS)
Antik kultur: Introduktion og videnskabsteori (15 ECTS) Græsk-romersk arkæologi og kunsthistorie (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Græsk historie og historieskrivning (15 ECTS) Græsk retorik og talekunst (15 ECTS)
Propædeutik: Latin 1(15 ECTS) Propædeutik: Latin 2 (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Græsk poesi (15 ECTS) Græsk filosofi (15 ECTS)
Tekstanalyse og perspektivering: Antikken i verdenslitteraturen (15 ECTS) Græsk sprogkundskab (15 ECTS)
4. år 7. semester 8. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Bachelortilvalg (15 ECTS)
Bachelortilvalg (15 ECTS) Bachelortilvalg (15 ECTS)