Spørgsmål og svar om studiet - grønlandske og arktiske studier

Skal jeg lære grønlandsk?

Grønlandsk er en integreret del af studiet. Sprogundervisningen udgør lidt over halvdelen af den grundfaglige del af bacheloruddannelsen. Som studerende bruger du meget tid på at lære grønlandsk.

Undervisningen fokuserer på kompetencer inden for udtale, dialog, oversættelse og grammatik. Du vil blive introduceret til lingvistiske teorier og begreber, men rene lingvistiske studier kan ikke længere foretages som led i uddannelsen.

Kan jeg komme til udlandet som en del af uddannelsen?

Nogle studerende vælger at tage til Grønland i en periode for at lære sproget bedre og for at få et førstehåndskendskab til Grønland.

Andre vælger at tage til Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet i Nuuk) eller til universiteter i Aberdeen (Skotland), Fairbanks (Alaska) eller andre udenlandske universiteter.

Handler studiet kun om Grønland?

Undervisningen omhandler inuit i hele Arktis for at give en bred indføring til samfunds- og kulturforhold i både førkolonial og nyere tid. Er du interesseret i Grønland har du mulighed for at arbejde videre med bacheloruddannelsens grønlandskurser gennem en faglig specialisering og fordybelse i bachelorprojektet eller gennem fortsatte studier på kandidatuddannelsen. 

Da studiet i grønlandske og arktiske studier trækker på en lang række antropologiske, historiske og etnologiske teorier kommer man som studerende ind i en række inspirerende fagfelter, som åbner studier op på spændende måder. BA-uddannelsen inkluderer endvidere 3/4 års tilvalg. Her forfølger de studerende ofte hver deres interesser og udvikler deres personlige og faglige kompetencer på mange forskellige områder. Mange tager tilvalg på minoritetsstudier og komparative kulturstudier.

Hvor får man job?

Som de fleste andre humanistiske fag er der ikke en entydig sammenhæng mellem uddannelse og senere ansættelsesforhold.

Kun få arbejdsgivere slår stillinger op, hvor man specifikt søger kandidater med viden om Grønland og Arktis. Som kandidat fra grønlandske og arktiske studier har man udviklet en række faglige kompetencer på baggrund af, hvordan man har valgt at sammensætte sit studie, og hvilke interesseområder man har forfulgt gennem projekter, speciale, tilvalg, praktik, udlandsophold m.v. På baggrund af det formulerer kandidater fra studiet hver deres personlige faglige profil, og det er den, de får job på.

Indtil videre har studiets kandidater være overraskende gode til at finde spændende og udfordrende arbejde både inden for og uden for det grønlandske og arktiske felt. 

Du kan læse mere om jobmuligheder under uddannelsens karrieremuligheder.