Karrieremuligheder

Grønlandske og arktiske studier er den eneste tværfaglige uddannelse i Danmark med speciale i arktiske kultur og samfundsforhold. Studiet omfatter inuits sprog, kultur, historie og samfundsforhold. Det er først og fremmest Grønland, der er i fokus, men inuits kultur i andre dele af Arktis (Canada, Alaska og Sibirien) indgår også.

Grønlandske og arktiske studier har til huse i et af de gamle pakhuse på Christianshavn. Det faglige miljø og studiemiljøet er karakteriseret ved stor kontakt og dialog mellem undervisere, forskere og studerende. Huset rummer ligeledes et af verdens største biblioteker med arktisk materiale. Det betyder, at der er en del gæster fra hele verden, som besøger stedet.