Karrieremuligheder – Københavns Universitet

Grønlandske og arktiske studier > Karrieremuligheder

Karrieremuligheder

Grønlandske og arktiske studier er den eneste tværfaglige uddannelse i Danmark med speciale i arktiske kultur og samfundsforhold. Studiet omfatter inuits sprog, kultur, historie og samfundsforhold. Det er først og fremmest Grønland, der er i fokus, men inuits kultur i andre dele af Arktis (Canada, Alaska og Sibirien) indgår også.

Grønlandske og arktiske studier har til huse i et af de gamle pakhuse på Christianshavn. Det faglige miljø og studiemiljøet er karakteriseret ved stor kontakt og dialog mellem undervisere, forskere og studerende. Huset rummer ligeledes et af verdens største biblioteker med arktisk materiale. Det betyder, at der er en del gæster fra hele verden, som besøger stedet.

Hvad kan jeg, når jeg er færdiguddannet?

Uddannelsen giver indgående viden om nutidige og historiske sociale, politiske og kulturelle forhold i Arktis. Studierne giver kompetence i kulturanalyser med afsæt i videnskabelige teorier og metoder fra humaniora og samfundsvidenskaberne. Endelig vil du få kompetencer i at skrive, tale, oversætte og analysere grønlandsk. Sprogundervisningen trækker på teorier og metoder fra lingvistikken.

Hvad kan jeg læse videre til?

De fleste studerende vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Som bachelor i grønlandske og arktiske studier, har du retskrav på at kunne fortsætte på:

Nogle uddannelser kræver særlige forudsætninger og tilvalg, mens andre har et begrænset antal pladser, men du kan vælge at undersøge om andre uddannelser kunne være interessante for dig, fx:

Hvad kan jeg blive?

De fleste færdiguddannede bachelorer i grønlandske og arktiske studier vælger at forsætte på kandidatuddannelsen i grønlandske og arktiske studier eller på kandidatuddannelsen i tværkulturelle studier. Som kandidat kan du bl.a. blive ansat inden for grønlandsrelateret formidling, projektledelse, analysearbejde, forskning, undervisning og administration. Du kan arbejde i Grønland eller grønlandsrelaterede institutioner i Danmark. Men ligesom andre humanister kan du få ansættelser både inden for og uden for det grønlandske og arktiske felt, fx i forlagsbranchen, NGO'er eller som selvstændig konsulent.

Afhængigt af dit personlige mål, kan det være meget nyttigt at supplere studiet med tilvalgselementer fra bachelorfag som minoritetsstudier, komparative kulturstudier, kulturgeografi, antropologi eller lignende. På den måde kan du målrette dine kvalifikationer og åbne jobområdet op.

Eksempler på virksomheder:

  • Nordsjællands Hospital
  • Sprogcenter Sisimiut
  • Sprogskolen København
  • Arktisk Institut
  • Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
  • Grønlands Selvstyre
  • Grønlands Universitet, Ilisimatusarfik
  • De Grønlandske Huse
  • Qaqortoq Museum (UNESCO)
  • UNICEF

Ekstra information / Sidebar

Karriereportræt

Tina er cand. mag. i eskimologi. Læs om, hvordan hun bruger sit dybdegående kendskab til det grønlandske sprog, samfund og kultur i sit job.