Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavleUndervisningen på grønlandske og arktiske studier

I sprogundervisningen skal du arbejde med grønlandske tekster og mundtlig kommunikation. Undervisningen foregår på små hold og veksler mellem forelæsninger, tekstdiskussioner, sprogtræning, dialog, mundtlige studenteroplæg, gruppearbejde, øvelser og vejledning. Senere i studiet bliver arbejdet mere selvstændigt. Der er minimum 12 undervisningstimer om ugen, og du skal være forberedt på at bruge temmelig meget tid på at opøve dine sprogkundskaber og forberede dig til kurserne. Kultur- og samfundsundervisningen veksler mellem diskussioner af forskellige tematiske problemfelter samt arbejde med teoretiske og analytiske tilgange. Der er stort fokus på at styrke de akademiske skriftlige og mundtlige kompetencer.    

Flere studerende vælger at tage et semester i Grønland, hvor de studerer på Grønlands Universitet. Andre studerende vælger at tage tilvalg på fx minoritetsstudier og komparative kulturstudier eller forfølger studier i udlandet (fx Canada). Der er ligeledes mulighed for at lade praktik indgå som en del af bachelor- og kandidatuddannelsen.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeForberedelse og studieformer

Størstedelen af arbejdet på studiet består i at forholde sig til og diskutere det læste materiale og opøve dine sprogkundskaber. Når man arbejder med selvstændige opgaver, ligger der en stor arbejdsindsats i at indkredse, indsamle og analysere et materiale efter eget valg. En afvejning af modulerne og deres ECTS-point viser, at du bruger lidt over halvdelen af uddannelsen på at lære det grønlandske sprog, mens den anden halvdel består af studier i samfundsforhold og kulturanalyse.

infografikLitteratur og undervisningssprog

Du vil blive undervist i grønlandsk sprog og du vil komme til at arbejde med simple grønlandske tekster. En del litteratur i kultur og samfundsundervisningen vil desuden være på akademisk engelsk.

Grønlandske og arktiske studier har i samarbejde med andre arktisk orienterede institutioner gennem mange år opbygget et bibliotek i verdensklasse: Polarbiblioteket. Da studiet ikke udbydes andre steder i Europa, tiltrækker det ofte internationale studerende. Ligeledes kommer der en del forskere og gæster for at benytte sig af Polarbibliotekets ekstraordinære faciliteter.

Infografik af studerende der laver gruppearbejdeEksamensformer

Der er en klar forventning om aktiv undervisningsdeltagelse i mange af fagene. Det betyder, at du skal møde velforberedt op til undervisningen, deltage i diskussioner og aflevere et bestemt antal opgaver. Du kan læse mere om de forskellige fags eksamensformer i studieordningen. 

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af moduler og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Hvert fags ECTS point er angivet i parentes i skemaet. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden.

1. år 1. semester
2. semester

Propædeutik 1: Grønlandsk sprogintroduktion (15 ECTS)

Propædeutik 2: Grønlandsk sprogintroduktion (15 ECTS)

Inuit kultur og samfund (15 ECTS) Politiske og sociale processer i Arktis (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Grønlandsk sprogfærdighed (15 ECTS)

Grønlandsk kommunikation A (15 ECTS)

Aktuelle kultur og samfundsforhold i grønland (15 ECTS) 

eller

Aktuelle kultur og samfundsforhold i Arktis (15 ECTS)

Videnskabsteori (15 ECTS)

3. år 5. semester 6. semester
Grønlandsk kommunikation B (15 ECTS)

Grønlandsk kommunikation C (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)  Bachelorprojekt (15 ECTS)
4. år 7. semester 8. semester

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)