Have- og parkingeniør (professionsbachelor)

Hvis du interesserer dig for parkforvaltning, byens natur og udvikling af rekreative områder, så er der gode karrieremuligheder som have- og parkingeniør.

Som have- og parkingeniør lærer du at designe, anlægge og forvalte byens grønne områder - parker, sportsanlæg, grønne tage og klimaløsninger. Uddannelsen giver dig en erhvervsrettet og praksisorienteret profil med muligheder for jobs fx som leder i en offentlig eller privat virksomhed eller som selvstændig.