Faglig profil og job – Københavns Universitet

Historie > Faglig profil og job

Faglig profil og job

Faglig profil

Faget historie deler emner med mange fag, både humanistiske og samfundsvidenskablige. Fra dagligdagen til den store politik. Fra industriproduktion til teologiske stridigheder. Fra videnskabsmænd og kunstnere til bønder og arbejdere. Fra de store teorier og abstrakte modeller til helt konkrete begivenheder. Fra det nære til det fjerne i både tid og rum.

Det er obligatorisk at få en bred viden om verdens og Danmarks historie. Det er også obligatorisk at følge en række fag, der drejer sig om teori og metode. Det vil sige fag, der gør en dygtig til at arbejde med historiske emner, ligegyldig hvad det er for et emne. Men du får selvfølgelig også mulighed for, at gå i dybden med en periode eller problemstilling undervejs.

Bacheloruddannelsen i historie består af 2 1/4 års grundfagsstudier suppleret med 3/4 års tilvalgsstudier uden for grundfaget. Du vælger frit, hvilke tilvalg der skal indgå i bachelorstudiet.

Læs om forskningen i historie.

Jobmuligheder 

Langt de fleste færdiguddannede bachelorer i historie vælger at forsætte på kandidatuddannelsen. Kandidatgraden giver en række forskellige jobmuligheder.

Historikere er efterspurgt på arbejdsmarkedet på grund af deres gode analytiske evner og deres evne til at danne sig overblik over store mængder af information og formidle denne. Derfor arbejder mange kandidater fra historie også på museer, arkiver, kommuner og staten. Rigtig mange arbejder også som undervisere på de gymnasiale uddannelser. Det er dog en myte, at hvis du studerer historie, så kan du udelukkende blive gymnasielærer, forsker eller arbejder på et museum. De færdige kandidater fra historie finder i dag ansættelse indenfor mange forskellige brancher, fx markedsføring og kommunikation samt administration.

Figuren viser fordelingen mellem de arbejdsopgaver, dimittender fra historie bruger mest tid på i deres daglige arbejde.

Eksempler på virksomheder

Kandidater i historie arbejder fx hos:

  • Københavns Bymuseum
  • Espergærde Gymnasium
  • Statens Arkiver
  • Europæiske Rejseforsikring
  • Forsvaret
  • Nordfyns Kommune
  • TV2
  • Folkekirkens Nødhjælp