Studiestart på historie – Københavns Universitet

Historie > Studieliv > Studiestart på historie

Studiestart på historie

Hvis du vælger at søge optagelse på historie og bliver optaget på studiet, vil du have god tid til at forberede dig på studiestarten. Når du takker ja til studiepladsen, får du automatisk besked, om alt det du skal vide om den første tid på din nye uddannelse.

Dine første dage på uddannelsen – introugen i uge 35

Introdagene på historie ligger i uge 35. Introdagene er arrangeret af ældre studerende, såkaldte tutorer, der sørger for, at nye studerende bliver introduceret til uddannelsen, studiemiljøet og livet som studerende på Københavns Universitet. Du bliver blandt andet vist rundt på campusområdet, hører om de forskellige kurser du skal have og du møder dine nye medstuderende og undervisere.

Du kommer også til at høre om alt det praktiske, der er vigtigt at vide. Introdagene består af både faglige og sociale arrangementer. Begge dele er vigtige, så du er godt rustet til starten på dine kurser og til studielivet.

Det er universitetets politik, at alkohol skal holdes helt uden for det sociale og faglige program for nye studerende i dagstimerne.


Hør to tutorer fortælle om introugen på uddannelserne på Det Humanistiske Fakultet.

Hyttetur

Tutorerne inviterer de nye studerende på en fælles hyttetur med to overnatninger i begyndelsen af semestret. Det er en tur med fokus på både sociale og faglige aktiviteter. De planlagte aktiviteter er ofte bundet sammen af et gennemgående tema, som tutorerne har valgt. Tutorerne opfordrer alle de nye studerende til at deltage i turen, da grundlaget for gode studievenskaber ofte skabes dér.

Holddannelse

Der begynder cirka 160 nye studerende på historie hvert år. Inden semestret begynder bliver de nye studerende bedt om at prioritere, hvilket emne de gerne vil beskæftige sig med i kurset Introduktion til historievidenskab med studieteknik. Der er som regel fire emner at vælge imellem. På baggrund af de studerendes ønsker bliver der lavet fire hold. Holdopdelingen gælder ind til næste semester, hvor der igen skal vælges emnekurser. I forbindelse med studiestarten vil tutorerne også inddele de nye studerende i læsegrupper.

Din første undervisning

Undervisningen begynder i uge 36. Du får mere at vide om pensum og køb af bøger i introugen. På første semester skal du have kurserne:

  • Introduktion til historievidenskab med studieteknik
  • Verden og Danmark
  • Historisk metode

Læs mere om undervisningen her.