Undervisning og opbygning – Københavns Universitet

Historie > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

Infografik af to mennesker foran en tavle

Undervisningen på historie 

Gennem hele bachelorforløbet på historie er der undervisning 12 timer om ugen. Undervisningen foregår primært som holdundervisning med 30-40 studerende på holdet. Holdene skifter i løbet af uddannelsen alt efter de emnekurser, du vælger. Til holdundervisningen veksler arbejdsformen typisk oplæg fra underviseren, gruppeøvelser, studenteroplæg og diskussion. Et enkelt fag (Verden og Danmark) består udelukkende af forelæsninger for de godt 150 studerende på årgangen. Endelig er der også fag (Historiografi, Historisk samfundsanalyse og Historisk kulturanalyse), som kombinerer forelæsninger og holdundervisning. I holdtimerne er der mulighed for at arbejde konkret med de teorier, som er blevet introduceret ved forelæsningerne.

Infografik af studerende der laver gruppearbejde

Forberedelse og studieformer

Et fuldtidsstudium med 12 timers undervisning kræver, at du strukturerer din hverdag, og du skal forvente at bruge den resterende tid op til en fuld arbejdsuge på forberedelse. Forberedelsen til undervisningen omfatter både læsning af pensum, diskussion af de læste tekster i studiegruppen, forberedelse af oplæg til undervisningen, informationssøgning og skriftlige øvelser. Når du starter på uddannelsen, bliver du sat sammen med nogle af dine medstuderende i en studiegruppe. Studiegruppen er vigtig både i den daglige forberedelse til undervisningen, og når du læser til eksamen. Læs om den første tid på uddannelsen her.

infografik

Litteratur og undervisningssprog

På bacheloruddannelsen foregår al undervisning på dansk, men du skal være forberedt på at læse rigtig mange akademiske tekster på engelsk. Introduktionen fra bogen A History Manifesto er et typisk eksempel på en tekst på akademisk engelsk, som har indgået i undervisningen på første semester. Teksten er skrevet af de to historikere Jo Guldi (Brown University) og David Armitage (Harvard University) og har skabt debat inden for det historiske forskningsfelt.

Opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af moduler og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Modulerne består af forskellige fagelementer, som hver især tæller et bestemt antal ECTS-point. Antallet af point kan give dig en idé om, hvor meget tid du skal bruge på de enkelte elementer i forhold til hinanden. Se en uddybende beskrivelse af de enkelte moduler her.

1. år 1. semester
2. semester

Modul 1a:

  • Introduktion til historievidenskab  med studieteknik (15 ECTS)
Modul 2a:
  • Arkiv og museum med håndskriftlæsning  (15 ECTS)
Modul 1b:
  • Verden og Danmark (5 ECTS)
  • Historisk metode (10 ECTS)
Modul 2b:
  • Globalhistorie (7,5 ECTS)
  • Historiografi (7,5 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester
Modul 3a:
  • Historieformidling med formidlingsteori  (15 ECTS)
Modul 4a:
  • Kulturel afstand og historisk forståelse med akademisk  skriftlighed (15 ECTS)
Modul 3b:
  • Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori  (15 ECTS)

Modul 4b:

  • Historisk kulturanalyse og videnskabsteori  (15 ECTS)
3. år 5. semester 6. semester
Bachelorprojekt (15 ECTS) Tilvalg (30 ECTS)
Tilvalg (15 ECTS)