Forskningen i historie

Forskningen i historie begyndte med de første mennesker, og historien er ikke slut. Vi er alle sammen med i historien, og alt hvad vi gør, hører med til den.

Faget historie handler om det hele. Det mindste og det største. Den konkrete detalje og den abstrakte teori. Historikerne der underviser og forsker på SAXO-Instituttet har vidt spredte interesser i forhold til temaer, teorier, tidsaldre, lande, kulturer, kontakter. 

Nogle af de historiske hovedtemaer, der forskes i er:

Antikken

Det antikhistoriske miljø ved Københavns Universitet har udviklet en markant uortodoks og fornyende, international profil indenfor antik-forskningen. Det beskæftiger sig især med to satsningsemner: imperier og ikke-statslige organisationer.>

Vikingetid, middelalder

Forskerne i vikingetidens og middelalderens historie beskæftiger sig med Danmarks og Europas historie mellem år 500 og år 1500 inden for områder som kultur, lærdom, uddannelse, økonomi, politik, institutioner, klima, m.m.

Nyere tid

Forskerne i nyere tid arbejder med et bredt spektrum af emner i perioden fra ca. 1500 til i dag, f.eks. radikale fornyelsesprocesser, industrialisering, befolkningsvækst, europæisering, globalisering, verdensforståelse og meget mere.

Samtidshistorie - det 20. og 21. århundrede

Forskningen i samtidshistorie tager afsæt i forskellige og vidt forgrenede forskningstraditioner, især omfattende politisk historie,  økonomisk historie, samt kulturhistorie og socialhistorie.

Teori og historie

Alle historikere er engagerede i teoretiske spørgsmål, der knytter an til deres forskningsområde, mens nogle har specialiseret sig i videnskabsteori, herunder også videnskabshistorie, historiografi og idéhistorie.