Adgangskrav og optagelse

Vil du søge om optagelse på bacheloruddannelsen husdyrvidenskab, skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Adgangsgivende eksamen
  • Mindst 6,0 i gennemsnit (se nedenfor)
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • En af følgende kombinationer:
   • Fysik B og Kemi B
   • Fysik B og Bioteknologi A
   • Kemi B og Geovidenskab A
   • Kemi B, Biologi A og Fysik C

  Alle fag skal være bestået, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.