Vurdering i kvote 2 på husdyrvidenskabKvote 2-vurdering på husdyrvidenskab 

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: