Vurdering i kvote 2 på husdyrsvidenskab

Se, hvordan kvote 2-vurderingen foregår, og hvad det faglige udvalg lagde vægt på ved optagelsen 2018. 

På husdyrsvidenskab modtog vi 40 ansøgninger til 14 kvote 2-pladser ved optagelsen 2018. Vi har derfor måttet give afslag til selv kvalificerede ansøgere. 

Sådan vurderer vi ansøgninger i kvote 2

Vi foretager først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote-2-kriterier. Denne vurdering foregår i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelægger vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretager den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier.

De uddybede regler for kvote 2 finder du her.

Det faglige udvalgs vurdering i 2018

I den motiverede ansøgning lagde udvalget særlig vægt på: 

  • at du viser motivation for og kendskab til uddannelsen husdyrvidenskab.

  • at du reflekterer over dine relevante kompetencer og kobler dem til uddannelsen i husdyrsvidenskab.

  • at du har overvejelser over fremtidige jobmuligheder. 

Og i den samlede vurdering lagde udvalget særlig vægt på:

  • relevant erhvervserfaring fra ind- og udland som fx landbrugsmedhjælper med produktionsdyr som kvæg og svin, dyrepasser, laboratoriearbejde med dyr, fx pasning af rotter, eller anden relevant erfaring med landbrug

  • uddannelse som landmand eller en EUX med landbrug

  • dele af anden relevant uddannelse som uddannelse som dyrepasser, jordbrugsteknolog eller beståede fag på fx veterinærmedicin, naturressourcer, biologi og andre beslægtede uddannelser

Få overblik over dine muligheder 

Du er velkommen til at kontakte os i KU Studentercenter, hvis du vil snakke med en vejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Overvejer du at søge i kvote 2 til næste år?