Faglig profil og job

Som bachelor i husdyrvidenskab får du en videnskabelig uddannelse, hvor du kombinerer praktisk indsigt med forskningsbaseret viden. Du lærer, hvordan produktionsdyr, kæledyr og heste fungerer fra fysiologi og genetik over adfærd og til ernæring. Du vil også lære om akvakultur og eksotiske dyr.

Du får desuden indsigt i dyreetik og biologien bag dyrenes præstationsevne, fx set i forhold til vækst, mælkeproduktion, reproduktion og fysisk aktivitet. Du lærer også om dyrevelfærd og sundhedsstyring, avl og reproduktionsteknologier.

Derudover får du den første introduktion til økonomiske og ledelsesmæssige værktøjer, som er nødvendige for at arbejde rentabelt med dyr.  

Med en uddannelse i husdyrvidenskab gør du en forskel!

Jobmuligheder

Du vil med en bacheloruddannelse i husdyrvidenskab have retskrav på at fortsætte på kandidatstudiet i Animal Science og kan som kandidat arbejde praktisk og teoretisk med dyr. Du kan få arbejde i foderstofindustrien eller i andre virksomheder, der leverer produkter, staldanlæg og inventar.

Du kan arbejde som fagkyndig rådgiver og udvikler inden for dyrs ernæring og adfærd. Eller du kan arbejde i virksomheder, der designer de avancerede analyse-, it- og kommunikations-systemer til styring og optimering inden for husdyr- og fødevareproduktionen.

Derudover kan du finde job inden for den offentlige sektor med tilsyn af dyreenheder. Du kan arbejde inden for avl og med udvikling af reproduktionsteknologier for at fremme præstationsevne og undgå genetiske sygdomme. Du kan rådgive om professionel drift og ledelse af store faciliteter for heste eller indenfor den moderne, højteknologisk mælke- og svineproduktion.  

Du kan også specialisere dig i økologiske systemer og rådgive den voksende økologiske sektor. En anden mulighed er at finde beskæftigelse ved en af de mange high-tech virksomheder, som producerer fødevarer til hele verden.

Endelig kan du vælge at gøre karriere i ministerier, råd og organisationer og sikre høje standarder for dyrevelfærd og miljø. I den farmaceutiske industri vil der være brug for dig inden for forskning i arbejdet med helbredelse af sygdomme hos mennesker og dyr.