Karrieremuligheder

Hør Ester fortælle om nogle af de bæredygtige løsninger, du kan komme til at arbejde med som kandidat i husdyrvidenskab.

Som bachelorstuderende i husdyrvidenskab får du en videnskabelig uddannelse, hvor du kombinerer praktisk indsigt med forskningsbaseret viden. Du lærer om hold og brug af dyr, især produktionsdyr, men også andre dyr i menneskers varetægt, fx kæledyr, hobbydyr og eksotiske dyr. Du lærer, hvordan dyr fungerer, og får kendskab til både fysiologi, genetik, adfærd og ernæring.  

Du får desuden indsigt i dyreetik og biologien bag dyrenes præstationsevne, fx i forhold til vækst, mælkeproduktion, reproduktion og fysisk aktivitet. Du lærer også om dyrevelfærd og sundhedsstyring, avl og reproduktionsteknologier.

Derudover får du den første introduktion til økonomiske og ledelsesmæssige værktøjer, som er nødvendige for at arbejde med dyr.