Undervisning og opbygning

På studiet arbejder du fra første dag med det sunde dyr i fokus. En del af undervisningen foregår på universitetets gårde i Høje-Taastrup. Herudover vil du møde dyr på ekskursioner til fx dyreinternater, produktionsbesætninger, Danmarks Akvarium og zoologiske haver.

Undervisningen på husdyrvidenskab er en kombination af forelæsninger, øvelser, ekskursioner og projektarbejde. Du arbejder med fagets problemstillinger både teoretisk og i praksis og får på den måde rig mulighed for at udforske det, du brænder for.

Du vil blive undervist af undervisere, som har stor ekspertise inden for zoologi, dyresundhed, velfærd, avl og ernæring, så uddannelsen vil altid være opdateret med den nyeste forskning.

Opbygning

Du får skræddersyede kurser, der introducerer dig til variationen af dyr og de faktorer, der indgår i hold af dyr, kæledyr, produktionsdyr, heste, forsøgsdyr, fisk og dyr fra zoologiske haver.

Derudover følger du andre kurser – fx inden for cellebiologi, biokemi, mikrobiologi og databehandling. Du kommer også til at fordybe dig i, hvordan du gennem tilrettelæggelse af fodring, avl og træning af vores dyr kan være med til at sikre præstationsevne, sundhed og velfærd gennem hele dyrets liv.

Du får kendskab til, hvilken samfundsmæssig betydning dyr har, og hvordan den biologiske indsigt kan bruges til at nedbringe miljøbelastningen fra husdyrhold. På uddannelsen beskæftiger du dig også med, hvordan man via lovgivningen kan arbejde for, at menneskets brug af dyr er bæredygtigt og etisk værdigt.

Når du kender fagets problemstillinger, vælger du fra en pulje af begrænset valgfrie kurser for at styrke den profil, du gerne vil have. Du har desuden 15 ETCS-point til helt valgfrie kurser. Du kan vælge at bruge noget af valgfriheden på projekter uden for kursusregi, på et udlandsophold eller på at lave et virksomhedsprojekt.

Uddannelsen er opbygget således:

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge to begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.