Undervisning og opbygning

Bemærk: 2023 er sidste år, hvor du kan blive optaget på uddannelsen ved Københavns Universitet. Husdyrvidenskab flytter til Århus Universitet fra 2024.

På studiet arbejder du fra første dag med det sunde dyr i fokus. Undervisningen på husdyrvidenskab er en kombination af forelæsninger, øvelser, og projektarbejde. Du arbejder med fagets problemstillinger både teoretisk og i praksis og får på den måde rig mulighed for at udforske det, du brænder for.

Du vil blive undervist af undervisere, som har stor ekspertise inden for zoologi, dyresundhed, velfærd, avl og ernæring. Derfor vil uddannelsen altid være opdateret med den nyeste forskning.

Herudover kommer du på en del ekskursioner til fx dyreinternater, produktionsbesætninger og zoologiske haver hvor du møder forskellige dyrehold. Du møder også en del gæsteforskere fra erhvervet og kommer på besøg hos forskellige interesseorganisationer, fx Seges og Landbrug & Fødevarer.

Opbygning

Du får fra start af indsigt i, hvilken samfundsmæssig betydning dyr har, og hvordan vi kan bruge viden om dyrenes biologi til at nedbringe miljøbelastningen fra husdyrhold. Ud over den faglige viden vil kurset Dyr, mennesker og samfund give dig et vigtig overblik over, hvad du har mulighed for og lyst til at fokusere på i løbet af uddannelsen.

Derudover følger du kurser inden for bl.a. cellebiologi, biokemi, mikrobiologi og databehandling, som giver dig et vigtigt videnskabeligt fundament.

Derefter har du skræddersyede kurser, der introducerer dig til dyrs variation og de faktorer, der indgår i hold og brug af dyr til produktion, forsøg, hobby eller andre dyr i menneskers varetægt fra fx dyreparker.

Du kommer til at fordybe dig i, hvordan du gennem tilrettelæggelse af fodring, avl og træning af vores dyr kan være med til at sikre præstationsevne, sundhed og velfærd gennem hele dyrets liv.

På uddannelsen beskæftiger du dig også med, hvordan man via lovgivningen sikrer, at menneskets brug af dyr er bæredygtigt og etisk værdigt.

Når du kender fagets problemstillinger, vælger du fra en pulje af begrænset valgfrie kurser og kan på den måde selv sammensætte den profil, du gerne vil have. På tredje år af uddannelsen har du desuden 15 ETCS-point til helt valgfrie kurser. Du kan vælge at bruge noget af valgfriheden på projekter uden for kursusregi, på et udlandsophold eller på at lave et virksomhedsprojekt.

Få svar på ofte stillede spørgsmål om hverdagen på studiet her >>

 

Uddannelsen er opbygget således. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge to begrænset valgfrie kurser fra listen herunder: