Adgangskrav og optagelse

Vil du søge om optagelse på bacheloruddannelsen idræt og fysisk aktivitet, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 • Adgangsgivende eksamen
 • Mindst 6,0 i gennemsnit (se nedenfor)
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • En af følgende muligheder:
  • Fysik B
  • Geovidenskab A
  • Biologi A og Fysik C

Alle fag skal være bestået, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.