Faglig profil og job

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet er en uddannelse, der omfatter både biologiske og humanistisk-samfundsvidenskabelige teoriområder samt idræt og bevægelse i praksis. Du vil altså komme til at arbejde med fysisk aktivitet, idræt og bevægelse fra såvel en teoretisk som en praktisk vinkel. Med den baggrund kan du være med til at fremme det sunde og aktive liv i befolkningen.

Efter det første halvandet års obligatoriske studieforløb omfatter uddannelsen en række valgfag, og du har dermed selv indflydelse på, hvilken profil din bacheloruddannelse i idræt og fysisk aktivitet ender med at få. Du kan fx vælge at fordybe dig i den fysiologiske effekt af fysisk aktivitet, eller måske vil du hellere beskæftige dig med idrættens sociale, kulturelle og samfundsmæssige betydning.

Som en del af uddannelsen vil du også have mulighed for at medvirke i instituttets forskningsprojekter, at komme i virksomhedspraktik og at studere i udlandet i en periode.

Hvad angår de fysiske forhold på Københavns Universitet, så byder vi på mange forskellige sportsfaciliteter, og vi har en kompetent forsker- og underviserstab, der har en stor interesse i at formidle forskningsbaseret viden. 

Gennem en uddannelse i idræt og fysisk aktivitet får du blandt andet kompetencer i at:

  • Tilrettelægge, gennemføre og evaluere undervisnings- og træningsforløb i idræt og bevægelse
  • Anvende humanistisk-samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige teorier og empiri med relevans for idræt og fysisk aktivitet
  • Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring
  • Forholde dig kritisk til ny viden
  • Deltage i faglige diskussioner relateret til idræt og fysisk aktivitet på et akademisk reflekterende niveau
  • Indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel idrætsfaglig tilgang
  • Arbejde innovativt og målrettet inden for et velafgrænset fagområde

Jobmuligheder

Med en bachelorgrad i idræt og fysisk aktivitet er du kvalificeret til mange forskelligartede stillinger både i den private og i den offentlige sektor.

Du har fx mulighed for at få job som underviser, instruktør, fysisk træner og leder eller konsulent inden for sundhedssektoren og den frivillige idrætsverden. I de senere år har der inden for især sundhedssektoren været øget efterspørgsel efter personer med en idrætsfaglig akademisk uddannelse. Flere bachelorer vælger også at starte egen virksomhed.

Vælger du at læse videre, kan du desuden åbne dørene til en forskerkarriere.