Interview med Nina Højfeldt Lentz, studerende

"Se Nina, hun er fri", råber Jakob nede fra den modsatte ende af fodboldbanen. Mads kigger op. Han ser mig og afleverer til mig på tværs af banen. Bolden er i spil. Nu er det op til mig at spille den videre.

Umiddelbart er der nok ikke mange, som vil forbinde situationen fra fodboldbanen med universitetet. Ikke desto mindre så er den taget derfra. Nærmere bestemt fra en undervisningssituation i fodbold som jeg har oplevet den på Institut for Idræt på Nørre Allé, hvor jeg læser på andet år. 

"Kan man læse idræt?", spørger du så måske. Og ja, det kan man faktisk. Udover den undervisning som finder sted udenfor på græsset og indenfor i Idræts - og svømmehallen, så er idrætsuddannelsen nemlig også baseret på et bredt og tværfagligt teoretisk fundament. 

Til forskel fra de fleste andre studier ved universitetet har de to første år af idrætsstudiet altså både en teoretisk og en praktisk dimension. Det betyder, at din hjerne alene ikke kan gøre alt arbejdet, men at du også skal lære at "tænke" med kroppen. At man således bliver stimuleret både intellektuelt og kropsligt tiltalte mig i høj grad, da jeg i sin tid stod overfor at skulle vælge mit kommende studium, og den dag i dag glæder jeg mig stadig over, at min hverdag på universitetet er én med masser af fysisk aktivitet. 

Det er naturligvis dejligt, at få lov til at røre sig i forbindelse med at man studerer. Men ligeså vigtigt er det, at man som idrætsstuderende har mulighed for at afprøve sin teoretiske viden i praksis. For eksempel vil man i håndbold kunne anvende sin biomekaniske viden og dermed kunne mærke på sin egen krop, hvordan vinklen i albuen er af afgørende betydning for kraften i et kast. Eller man vil skulle overveje, hvilken pædagogisk teori det vil være relevant at inddrage i forbindelse med tilrettelæggelsen af et undervisningsforløb i svømning. 

Et andet, men mindst lige så vigtigt, aspekt ved idrætsfaget er det sociale liv på studiet. De mange praktiske timer giver anledning til, at man oplever sider af sig selv og hinanden, som ikke umiddelbart vil blive blottet på mange andre studier. Det gælder for eksempel, når man står midt i Dansesalen foran alle sine klassekammerater og skal opføre sin egen dansekoreografi, eller når man skal samarbejde om at få angrebsspillet i basketball til at fungere. Man lærer hurtigt hinanden at kende - på godt og ondt, og det giver alt andet lige nogle rigtig gode betingelser for et godt og udbytterigt studiemiljø.

Men med et skema hvor der, udover praktiske fag som redskabsgymnastik, atletik og tennis, også skal være plads til teoretiske fag som eksempelvis anatomi og idrætssociologi, er livet som idrætsstuderende på mange måder også et travlt liv. I bytte for sin tid vil man til gengæld med stor sandsynlighed opleve at få en dynamisk hverdag med masser af inputs til både hjerne og hjerte!