Undervisning og opbygning

Det ugentlige timetal er på 15 til 25 timer. I starten af uddannelsen er timetallet størst på grund af de mange "praktiske timer". Og så skal du selvfølgelig også regne med forberedelsestid til de enkelte undervisningstimer.

På bacheloruddannelsen bliver du primært undervist på fire måder:

  • Forelæsninger, der foregår i auditorier med dine medstuderende og en underviser, der gennemgår nyt stof.

  • Gennemgang og diskussion af nyt fagligt stof og regneopgaver samt teoretiske opgaver. Dette fungerer meget som den undervisning, du kender fra gymnasiet med 15-30 medstuderende og en underviser i et mindre lokale.

  • Laboratorieøvelser er en undervisningsform, som giver dig mulighed for at arbejde med teorien i praksis. Du arbejder individuelt eller i grupper med flere af dine medstuderende - fx med fysiske tests. Ved disse øvelser opnår du vigtige laboratoriemæssige færdigheder og kompetencer.

  • Praktisk/teoretisk undervisning dækker over den undervisning, der foregår i idrætslokaler eller udendørs. Du arbejder her med udvikling af dine egne bevægelsesfærdigheder eller får belyst centrale teoretiske emner og problemstillinger relateret til idrætspraksis

Opbygning

Du kan vælge mellem en generel profil i idræt og fysisk aktivitet og en gymnasierettet specialisering, som giver dig kompetencer til at undervise i faget. Den generelle profil og specialiseringen er opbygget ens på de første to år af uddannelsen, hvor du følger en række obligatoriske kurser.

Den obligatoriske del af uddannelsen er delt i en praktisk og en teoretisk del. Du får undervisning i en bred vifte af idrætsgrene, for eksempel boldspil, atletik, svømning, gymnastik og dans.

I den teoretiske del bliver du undervist i blandt andet anatomi, fysiologi, biomekanik, arbejdsfysiologi, sundhed, idrætspsykologi og -pædagogik samt idrætshistorie og -sociologi.

Du skal også deltage i laboratorieøvelser og praktisk idrætsundervisning. På den måde får du udviklet dine egne færdigheder og sat dem i forhold til centrale teoretiske emner og problemstillinger, der hænger sammen med sport og idrætsundervisning.

Målet er at integrere dine praktiske idræts- og bevægelseserfaringer i en teoretisk sammenhæng og omvendt.

Specialiseringer på idræt og fysisk aktivitet