Undervisning og opbygning

Det ugentlige timetal er på 15 til 25 timer. I starten af uddannelsen er timetallet størst på grund af de mange "praktiske timer". Og så skal du selvfølgelig også regne med forberedelsestid til de enkelte undervisningstimer.

På bacheloruddannelsen bliver du primært undervist på fire måder:

  • Forelæsninger, der foregår i auditorier med dine medstuderende og en underviser, der gennemgår nyt stof.

  • Gennemgang og diskussion af nyt fagligt stof og regneopgaver samt teoretiske opgaver. Dette fungerer meget som den undervisning, du kender fra gymnasiet med 15-30 medstuderende og en underviser i et mindre lokale.

  • Laboratorieøvelser er en undervisningsform, som giver dig mulighed for at arbejde med teorien i praksis. Du arbejder individuelt eller i grupper med flere af dine medstuderende - fx med fysiske tests. Ved disse øvelser opnår du vigtige laboratoriemæssige færdigheder og kompetencer.

  • Praktisk/teoretisk undervisning dækker over den undervisning, der foregår i idrætslokaler eller udendørs. Du arbejder her med udvikling af dine egne bevægelsesfærdigheder eller får belyst centrale teoretiske emner og problemstillinger relateret til idrætspraksis

Opbygning

Du kan vælge mellem en generel profil i idræt og fysisk aktivitet og en gymnasierettet specialisering, som giver dig kompetencer til at undervise i faget. Den generelle profil og specialiseringen er opbygget ens på de første to år af uddannelsen, hvor du følger en række obligatoriske kurser.

Den obligatoriske del af uddannelsen er delt i en praktisk og en teoretisk del. Du får undervisning i en bred vifte af idrætsgrene, for eksempel boldspil, atletik, svømning, gymnastik og dans.

I den teoretiske del bliver du undervist i blandt andet anatomi, fysiologi, biomekanik, arbejdsfysiologi, sundhed, idrætspsykologi og -pædagogik samt idrætshistorie og -sociologi.

Du skal også deltage i laboratorieøvelser og praktisk idrætsundervisning. På den måde får du udviklet dine egne færdigheder og sat dem i forhold til centrale teoretiske emner og problemstillinger, der hænger sammen med sport og idrætsundervisning.

Målet er at integrere dine praktiske idræts- og bevægelseserfaringer i en teoretisk sammenhæng og omvendt.

Specialiseringer på idræt og fysisk aktivitet

 

På den generelle profil i idræt og fysisk aktivitet er der afsat et år til begrænset valgfrie og valgfrie kurser. Du kan vælge at bruge noget af valgfriheden på projekter uden for kursusregi, på et udlandsophold eller på at lave et virksomhedsprojekt.

Den generelle profil er opbygget således. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Fra boldbasis til boldspil Fra vandbasis til svømning
Fra kropsbasis til dans Redskabsgymnastik og motoriske færdigheder
Idræts- og bevægelseskultur Læring i idræt Funktionel anatomi, muskel- og neurofysiologi
2. år Boldspil - fra teknik til taktik Begrænset valgfrit kursus Idrætsfagets videnskabsteori
Atletik, fysisk træning
og friluftsaktiviteter
Den moderne idræts udviklingsproces Arbejdsfysiologi 1 - kredsløb og energiomsætning Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
3. år Valgfrit kursus Valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Bachelorprojekt

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge mindst ét af nedenstående kurser:

Resten af din begrænsede valgfrihed skal bruges på kurser fra listen herunder. Bemærk, at nogle kurser svarer til 15 ECTS og dermed tæller for to kurser:

* Kurserne udbydes først fra studieåret 2023/24. Du kan kun vælge ét af kurserne.

 

 

På den gymnasierettede specialisering i idræt og fysisk aktivitet får du kompetencer til at undervise, fx i gymnasiet. Du kombinerer idræt med et sidefag, som kan være et af de andre naturvidenskabelige fag, fx matematik, biologi eller fysik. Eller du kan vælge et af de mange andre fag, der udbydes på Københavns Universitet.

Den gymnasierettede specialisering ser således ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge ét af nedenstående kurser:

Derudover skal du vælge to af kurserne herunder:

* Kurserne udbydes først i studieåret 2023/24. Du kan kun vælge ét af kurserne.