Gymnasierettet specialisering

På den gymnasierettede specialisering i idræt og fysisk aktivitet får du kompetencer til at undervise i gymnasiet. Du kombinerer idræt med et sidefag, som kan være et af de andre naturvidenskabelige fag, fx matematik, biologi eller fysik. Eller du kan vælge et af de mange andre fag, der udbydes på Københavns Universitet.

Den gymnasierettede specialisering ser således ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Fra boldbasis til boldspil Fra vandbasis til svømning
Fra kropsbasis til dans Redskabsgymnastik og motoriske færdigheder
Idræts- og bevægelseskultur Læring i idrætspraksis Funktionel anatomi, muskel- og neurofysiologi
2. år Boldspil - fra teknik til taktik Idrætsfagets videnskabsteori
Atletik, fysisk træning og friluftsaktiviteter
Den moderne idræts udviklingsproces Arbejdsfysiologi 1 - kredsløb og energiomsætning
3. år Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag
Sidefag Sidefag Bachelorprojekt

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Sidefag

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge ét af nedenstående kurser:

Derudover skal du vælge to af kurserne herunder: