Karakterkravet på mindst 6,0

Du har mulighed for at søge om dispensation for karakterkravet på mindst 6,0 eller søge om anerkendelse for nyere uddannelsesaktiviteter. Du må gerne søge begge dele i samme ansøgning.

 

 

 

 

 

Kandidatreglen

Har du allerede en kandidatgrad fra Danmark eller udlandet, kan du kun blive optaget på en uddannelse, hvis der er ledige pladser. I ganske særlige tilfælde kan give dispensation fra kandidatreglen, hvis der er tale om usædvanlige forhold.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgning og dokumentation

Se, hvad din ansøgning skal indeholde, hvis ikke du opfylder karakterkravet på mindst 6,0.