Spørgsmål og svar om studiet - indianske sprog og kulturer

Hvad kan jeg bruge studiet til?

Ud over den store viden du får om de indianske kulturer i Mesoamerika, får du en masse andre kompetencer: Sprogfærdighed, sproganalyse, systematik, informationssøgning, videnskabelig argumentation, sammenhæng mellem empiri og metode, skriftlig og mundtlig kommunikation for blot at nævne nogle. Du kan læse mere under Faglig profil og job.

Findes der stadig indianere?

Ja, de indfødte befolkninger på de amerikanske kontinenter - dem som vi kalder indianere - lever i allerhøjeste grad. De er spredt fra nord til syd og antallet af indianske folk er meget stort.

Taler de stadig indiansk?

Der findes ikke noget sprog der hedder indiansk! Til gengæld findes der hundredevis af indianske sprog. På faget Indianske sprog og kulturer beskæftiger vi os hovedsageligt med náhuatl (også kaldet aztekisk) samt maya-sprog. Der er dog også mulighed for selvstudium i et indiansk sprog som der ikke er undervisning i.