Karrieremuligheder – Københavns Universitet

Informationsstudier > Karrieremuligheder

Karrieremuligheder

Bacheloruddannelsen i Informationsstudier har fokus på systemer, platforme og institutioner der organiserer, søger, og formidler information, men studeres inden for to forskellige specialiseringer:

Information og it
Her specialiserer du dig i internettets kultur, struktur og politik samt design af digitale teknologier med specielt fokus på søgning og organisering af information. 

Arkiver, biblioteker og museer (ABM)
Her specialiserer du dig i kulturinstitutionerne og deres formidling af kultur med specielt fokus på fremtidens digitaliserede arkiver, biblioteker og museer. 

På begge specialiseringer spiller digitale systemer, digitale medier og formidlingsformer en central rolle.

Hvad kan jeg, når jeg er færdiguddannet? 

Med uddannelsen i informationsstudier får du kompetencer, der er stærkt efterspurgte nu og i fremtiden. Du kan organisere og formidle information og kultur og du kan indgå i mange forskellige og tværfaglige sammenhænge, hvor forståelse og håndtering af information digitalt er kritisk for virksomheden eller kulturinstitutionen, dens medarbejdere og brugere.

Information og it
På denne specialisering lærer du, hvordan man laver søgemaskiner, udvikler og evaluerer nye digitale produkter, og du vil komme til at beskæftige dig med emner som privacy, trolling og algoritmer og med hvordan information og it organiseres i virksomheder samt formidles til forskellige brugergrupper.

Arkiver, biblioteker og museer (ABM)
På denne specialisering lærer du at arbejde med forskellige formidlingsstrategier, og du kommer til at arbejde både teoretisk og praktisk med at udvikle løsninger på en ABM-institutions konkrete, digitale udfordring. Du vil komme til at beskæftige dig med emner som digital dannelse, kultur- og medieteori og med hvordan man organiserer og formidler viden i kulturens institutioner.

Du får grundlæggende viden om teorier, metoder og praksis inden for informationsstudier, og lærer de institutionelle og organisatoriske kontekster som faget praktiseres i at kende.

 • Du lærer at analysere og konstruere it-løsninger til organisering og visualisering af information samt at tilrettelægge og gennemføre en designproces.
 • Du får kompetencer til at formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til relevante målgrupper og beslutningstagere samt at udvikle og evaluere formidlings- og designprojekter i samspil med forskellige brugergrupper og interessenter
 • De to specialiseringer, giver dig særlige kompetencer inden for din valgte specialisering. På studiet kommer du hele vejen rundt om de politiske, kulturelle og tekniske udfordringer internettet og kulturinstitutionerne står over for. Det klæder dig på til job i fx kulturinstitutioner og biblioteker, konsulentvirksomheder, it-virksomheder m.fl. Mød fire færdiguddannede kandidater.

Hvordan kan jeg læse videre? 

Der er flere muligheder for at bygge oven på en bacheloruddannelse i informationsstudier afhængig af din ønskede specialisering og profil.

De fleste studerende vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Som bachelor i informationsstudier, har du retskrav på at kunne fortsætte på:

Du kan også vælge andre kandidatuddannelser. Nogle kræver dog særlige forudsætninger og tilvalg, mens andre har et begrænset antal pladser. Du kan se nærmere på KUs uddannelsessider, finde inspiration på www.ug.dk eller tale med en studievejleder. Nedenfor følger et par eksempler på mulige kandidatuddannelser fra KU . 

Hvad kan jeg blive?

Kandidater i informationsvidenskab og kulturformidling får job i både den offentlige og den private sektor, på kulturinstitutioner og i konsulentvirksomheder, medicinalfirmaer og IT-firmaer mv. Mange bruger også deres kompetencer til at arbejde med kommunikation, sociale medier og undervisning. Se konkrete jobeksempler. De får titler som f.eks.:

 • Informationsspecialist
 • Konsulent
 • Kulturformidler
 • Projektleder
 • Researcher
 • Informationsarkitekt
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Bibliotekar
 • Søgespecialist
 • Digitaliseringskonsulent
 • Dataspecialist

Institut for Informationsstudier er i dialog og samarbejder med en række offentlige og private virksomheder. Det sker i forbindelse med udvikling af uddannelsen, som del af selve undervisningen samt i forbindelse med karrieretiltag og praktik (projektorienterede forløb). Formålet er at sikre, at studiet til stadighed er relevant for samfundet og aftagerne, men det er også med til at styrke din profil at kunne arbejde analytisk med en kompleks praksisrelateret problemstilling og herigennem erfare anvendeligheden af fagets teorier og metoder.

Kan jeg blive forsker?

Med en afsluttet kandidatuddannelse i informationsvidenskab og kulturformidling har du mulighed for at søge ind som ph.d.-studerende.

Forskningen på Institut for informationsstudier har en meget stor spændvidde. Ofte har forskningen på instituttet fokus på et bestemt fænomen eller genstand. Det kan være søgemaskiner, algoritmer, biblioteker, interaktionsdesign, videnskaberne, digitalitet, internettet, webarkiver, Facebook, informationssøgning og –praksis, kulturpolitik, museer eller fake news. Centralt for meget af den forskning der foregår på instituttet, er at udforske forholdet mellem på den ene side mennesker og på den anden side systemer, platforme, og organisationers organisering, rangering, sortering, søgning, anbefaling, og formidling af information. For os er information noget, som fortæller nogen om noget i en given situation; det er kulturelt, sprogligt, og socialt funderet.

Ekstra information / Sidebar