Studiemiljø

De sociale aktiviteter på Institut for Kommunikation er en vigtig del af studiemiljøet. De studerende planlægger og afholder fester og fredagsbarer med forskellige temaer, quiz, livemusik og hygge. Uden for instituttet arrangeres fx. INF-camp på Roskilde. De studerende mødes meget på tværs af årgange, og der skelnes ikke mellem, om man er på første eller sidste år på uddannelsen i det sociale samvær. Og der er altid åbenhed for nye forslag til aktiviteter.

Marie - studerende på informationsstudier - fortæller om studiemiljøet på uddannelsen. 

Det ord, der karakteriserer studiemiljøet bedst, er nok diversitet. Og rent socialt giver det rigtig meget.
Niclas, 2. semester

Folk er virkelig villige til at hjælpe hinanden.
Julie, 6. semester

Studiemiljøet er trygt og hyggeligt. Vi er en broget flok, og det er meget givende.
Lea, specialestuderende


Uddannelsen lægger op til, at man arbejder i læsegrupper og kommer i kontakt med hinanden. Der er også gode muligheder for at finde læsepladser og grupperum.

Læs om det studenterpolitiske arbejde hos De Studerendes Råd på deres Facebook-side.

Instituttet har sit eget bibliotek.

Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs her om hvad sker der på universitetet, når du ikke har undervisning? Hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Se Søndre Campus

Få en rundvisning på Søndre Campus, hvor undervisningen på informationsstudier foregår.