Bibliotekar DB

BEMÆRK: Uddannelsen Bibliotekar DB lukker ned og sidste optag på uddannelsen vil være den 1. september 2020. Studerende kan stadig tage et projektorienteret forløb på 30 ects på kandidatuddannelsen.


Efter bachelorstudiet kan du uddanne dig til bibliotekar DB. Det foregår om efteråret på det erhvervsrelaterede projektsemester. Formålet med dette særligt tilrettelagte semester er, at de studerende skal afprøve deres teoretiske kundskaber på en konkret problemstilling eller opgave i samarbejde med et bibliotek eller en virksomhed. Projektet forbereder således konkret den studerende til arbejdet som bibliotekar.

Download studieordningen.

Du har selv ansvaret for projektet, men arbejder tæt sammen med projektvejlederen fra den praktiske verden og din vejleder. Det erhvervsrelaterede projekt kan gennemføres både som gruppeprojekt og som enkeltprojekt. I projektbasen kan du vælge projekter om alt lige fra opbygning af hjemmesider til brugerundersøgelser, undervisning, kulturarrangementer mv. Projekterne udbydes af forskellige arbejdspladser og institutioner. Du har også selv mulighed for selv at definere et projekt.

Uddannelsesanatomi