Optagelse på bibliotekar DB

Der kan optages studerende, der har gennemført bacheloruddannelsen i Informationsvidenskab og kulturformidling ved Institut for Informationsstudier på Københavns Universitet samt studerende, som har gennemført bacheloruddannelsen i Bibliotekskundskab og videnskommunikation fra Syddansk Universitet.

Institut for Informationsstudier kan i særlige tilfælde dispensere fra adgangskravet, såfremt ansøgeren kun mangler at bestå et enkelt fag på bacheloruddannelsen i Informationsvidenskab og kulturformidling og dette ikke er bacheloropgaven. Kontakt Studievejledningen herom.

Ansøgningsskema og -frist

Studerende på 6. semester, der afslutter deres bacheloreksamen den følgende sommer, kan søge optagelse. Bachelorer fra tidligere årgange kan også søge.

Tilmeldingsfrist

  • 1. maj eller førstkommende hverdag herefter, med henblik på studium det følgende efterår
  • 1. november eller førstkommende hverdag herefter, med henblik på studium det følgende forår

Download ansøgningsskema.

Guide til KU projekt og job

Økonomi

Studiet giver ret til at søge SU. Ved optagelse er du SU-berettiget fra hhv. 1. februar eller 1. juli, alt efter om du søger ind til forårs- eller efterårssemestret.

Sammen med optagelsesbrevet får du tilsendt information om SU. Du kan søge SU, når du har modtaget optagelsesbrev. Du kan søge via minSU. Jo hurtigere du søger, des hurtigere vil du modtage SU. For ansøgere til det erhvervsrelaterede projekt, der kommer direkte fra  bacheloruddannelsen, kan der opstå et mindre slip i SU-udbetalinger fra den sidste udbetaling på bacheloruddannelsen til den første udbetaling på det erhvervsrelaterede semester.