Projekter i undervisningen

Studerende på bacheloruddannelsen i Informationsstudier har som en del af undervisningen i kurset ”Problemløsning og design” på 1. semester arbejdet med at udvikle formidlingskoncepter i samarbejde med Enigma – Museum for post, tele og kommunikation og Roskilde Bibliotekerne. Institutionerne præsenterede de studerende for aktuelle udfordringer, som de står overfor i praksis. De studerendes opgave var at kombinere teori og praksis i et bud på mulige løsninger.

Undervisningen foregår i Make Lab, som er et værksted hvor projektideer kan afprøves og testes ved hjælp af Wireframes, mock-ups og prototyper. I Make Lab kan man fx 3D printe, kode lyd- og lyseffekter med MicoBits  og conductive paint eller bygge modeller i pap og papir.

Prototyper og formidlingskoncepter

Herunder ses forskellige bud på koncepterne, som blev præsenteret for et professionelt panel af fagfolk fra museums- og biblioteksverdenen (og i øvrigt blev rigtig godt modtaget).  

Prototypen 'Boksen', hvor videoer om Enigma maskinen projiceres på væggene, er de studerendes bud på, hvordan man kan gribe formidlingen af Enigma maskinens historie an.

I 'Boksen' kan du blive klogere på Enigma maskinens dramatiske historie.

Konceptet 'Knæk Koden' er en interaktiv quiz, der har til hensigt at formidle effekten af en kodet og ekskluderende kommunikation.  

Knæk Koden er bygget op omkring et touchscreen og fire plakater med kodesystemer.

Netmedier er digitale platforme, hvor nogle er databaser, andre leksika, e-bøger og streamingsites, men kendskabet til dem blandt biblioteksbrugere er ikke stor. 'Boden' er et forsøg på at formidle netmedierne på nye måder i bibliotekerne og motivere brugerne til at benytte sig af dem. 

Boden er en installation til biblioteker, designet til at fange brugernes opmærksomhed og interesse.