Hvorfor læse italiensk sprog og kultur? 

Når du studerer italiensk sprog og kultur vil du blive rigtig god til at tale og skrive italiensk. Du vil opnå stort kendskab til spændende litteratur, historiske begivenheder og film. Du vil ogsålære at formidle din viden til andre. Derudover vil du blive en del af et engageret og hyggeligt studiemiljø med fokus på gode relationer mellem undervisere og studerende.

Hvad kan jeg blive? 

Kandidater i italiensk sprog og kultur beskæftiger sig med undervisning, formidling, kommunikation, forskning, oversættelse, projektledelse og rådgivning både i den private og den offentlige sektor. Uddannelsen åbner også døre til stillinger inden for det private erhvervsliv.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Det første forløb du som studerende bliver præsenteret for, er et introduktionsforløb, der har fokus på sprogindlæring og på sprog- og kulturfag som akademiske studier. Du får en fornemmelse af sprogets rolle og betydning i det moderne samfund, og hvad du kan bruge uddannelsen til.

På andet semester undervises der i litteratur, film og historie fra 1900 og indtil i dag. På tredje semester lærer du om litteratur og historie fra 1300-1900. Parallelt undervises du i grammatik og kommunikation.

I løbet af uddannelsen får du også mulighed for at læse tilvalg. Tilvalg er kurser, du vælger uden for dit centrale fag. Du kan også læse tilvalg i udlandet. Læs mere om udlansophold længere nede på siden.

Universitetsuddannelser måles i ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS point. 

1. år

1. semester
2. semester

Propædeutik (15 ECTS)

Propædeutik  (15 ECTS)

Sprog og kultur 1: introduktion (15 ECTS)  Kultur 2: Italiens kultur efter 1900 (15 ECTS)

2. år

3. semester 4. semester

Sprog 2: grammatik og kommunikation (15 ECTS)

Regionernes Italien (15 ECTS)

Kultur 3: Italiens kultur før 1900 (15 ECTS)

Tværfagligt valgfag (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Sprog 3: sprog og oversættelse (15 ECTS)

Bachelorprojekt  (15 ECTS)

Italienskfagligt emne (10 ECTS)

Skriftlig sprogfærdighed på italiensk (2,5 ECTS)

Mundtlig sprogfærdighed på italiensk (2,5 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

4. år

7. semester

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Undervisningen på italiensk sprog og kultur

Størstedelen af undervisningen foregår på mindre hold. Hertil kommer forskellige fællesarrangementer med fagligt indhold (fx seminarer, film og gæsteforelæsninger). På uddannelsen vil du også opleve fælles undervisningsforløb, hvor du møder studerende fra andre af instituttets uddannelser og får indblik i andre fagligheder og temaer på tværs af fagene.

Det anbefales, at du i løbet af uddannelsen tager på studieophold i Italien. Faget samarbejder med en række italienske universiteter om studieophold, og hvert år arrangerer underviserne en studietur til Italien for alle studerende på tværs af årgange. Faget formidler endvidere kontakt til sprogskoler i Italien med henblik på kortere ophold i de undervisningsfri perioder.

 

 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i italiensk sprog og kultur. Du kommer igennem 9 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

På uddannelsen i italiensk opnår du beherskelse af det italienske sprog, som vil ruste dig til jobs inden for undervisning, oversættelse, forlagsbranchen samt det private erhvervsliv og det offentlige.

Du får en dybdegående forståelse af italiensk kultur og samfundsforhold, som du kan bruge inden for kulturel udveksling og formidling, undervisning og i det private erhvervsliv.

Endelig opnår du analytiske og kommunikative kompetencer, som du kan anvende i mange former for vidensarbejde, også uden for et italiensk arbejdsfelt.

Nicolai er cand. mag. i italiensk sprog og kultur og arbejder som politisk konsulent i Ledelsessekretariatet i Danske Regioner.

FAQ Karrieremuligheder

 

Som italienskstuderende studerer du italiensk sprog, litteratur og historie og lærer at formidle din viden om italienske forhold. Uddannelsen lægger vægt på sammenlignende sprog- og kulturforståelse især i relation til Danmark, og du opnår derved bevidsthed om sproglige og kulturelle forskelle, og om hvordan du skal formidle disse forskelle – ikke mindst i oversættelse. Du tilegner dig en nuanceret forståelse af både interne italienske forhold og forholdet til verden uden for Italien og ruster dig til at arbejde med de udfordringer, den europæiske og globale udvikling stiller os overfor.

Arbejdet med italiensk historie, politik og samfundsforhold lærer dig at se og undersøge sammenhænge mellem historiske begivenheder, politiske systemer og deres forankring i specifikke kulturelle forhold. Du vil komme til at arbejde med emner som fx den katolske kirkes rolle i samfundet, samlingen af Italien i 1861, landets rolle i det store fælleseuropæiske projekt, regionale kontraster mellem nord og syd, udbredelsen af mafiakriminalitet på Sicilien, i Calabrien og Campania, Mussolinis fascisme, Berlusconi-æraens miks af politik og medier og meget mere.

Undervejs i uddannelsen har du mulighed for at tage et semester på et universitet i Italien og blive endnu bedre til at tale og forstå italiensk.

 

 

 

 

Kandidater i italiensk sprog og kultur beskæftiger sig med italienske forhold inden for bl.a. undervisning, forskning og diplomatiet. Men uddannelsen åbner også døre til tværfaglige stillinger inden for formidling, kommunikation, projektledelse og rådgivning både i den private og den offentlige sektor. En del er ansat på forlag og i en lang række andre virksomheder, hvor sprog og formidling er i fokus. Det kan fx være eksportrådgivning eller andre former for samarbejde med italiensksprogede organisationer og virksomheder.

Eksempler på hvad tidligere italienskstuderende laver i dag:

 • Politisk attaché, Den Danske Ambassade i Rom
 • Sekretær, Det Italienske Kulturinstitut i København
 • Ph.d.-studerende, Københavns Universitet
 • Gymnasielærer, Aurehøj, Duborg-Skolen i Flensborg
 • Projektkoordinator, Languagewire
 • Projektkoordinator, Professionshøjskolen UCC
 • Forlagsredaktør, People’s Press
 • Brand manager, Il fornaio
 • Rejsekonsulent, In-Italia

Mød andre færdige kandidater, der bruger deres sproguddannelse i deres karriere

 

 

 

Mød de studerende

Det gør rigtig meget for det sociale at være på en studietur sammen. Man får nogle forskellige kontakter, da det er en måde, man lærer alle på studiet at kende og ikke kun sin egen årgang.

Mette, studerende på italiensk sprog og kultur, fra KU Studieliv podcasten
KU podcast

Studieliv

Uddannelsen i italiensk sprog og kultur hører hjemme på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk sammen med en række andre sprogfag (engelsk, fransk, spansk og tysk). Instituttet lægger stor vægt på et godt og spændende studiemiljø og på at tage godt imod dig, når du starter på din uddannelse.

I introugen er der både et fagligt og socialt fokus, så du finder ud af, hvad det er for en uddannelse, du skal i gang med og får et godt afsæt for dit studieliv, samtidig med at du lærer dine nye medstuderende at kende.

Her kan du se 10 gode råd til nye studerende.

Læsegrupper

Læsegrupper dannes som regel på første semester. Mange læsegrupper har ført til gode og lange venskaber, der rækker ud over det faglige, og er i alle tilfælde en vigtig base for mange studerende.

Bibliotek

På instituttets bibliotek er der både plads til at sidde i ro og fordybe sig i studierne og til at mødes med medstuderende i de komfortable sofaer og lænestole. Biblioteket har en stor referencesamling, som står på åbne hylder til fri afbenyttelse på stedet.

Faglige og sociale arrangementer

Italiensk arrangerer løbende gæsteforelæsninger, filmforevisninger og andre uformelle sammenkomster og receptioner for både studerende og undervisere.

Alumneforening

Allerede mens du læser, kan du blive medlem af Italiensk Kandidatforening, der er for både nuværende og tidligere studerende. Som medlem af alumneforeningen kan du deltage i de faglige, kulturelle og erhvervsrettede arrangementer. Det kan fx være foredrag om italiensk politik eller fodboldkultur, eller deciderede netværksarrangementer, hvor du møder tidligere studerende og arbejdsgivere, der ansætter kandidater fra italiensk. På den måde får du et fagligt netværk, du kan bruge, når du selv skal ud på arbejdsmarkedet. 

Studietur 

Hvert år i ugen før påskeferien tager faget på en studietur til en af Italiens mange regioner. Studieturen er en væsentlig del af uddannelsen og er med til at styrke både det faglige og sociale miljø. Turen er i de forløbne år gået til Napoli og Palermo i syd, Torino og Trieste i nord, Sardinien i vest og Bari i øst.

Studieturen forberedes og afvikles i tæt tilknytning til faget “Regionernes Italien” og giver de studerende mulighed for et personligt møde med den sproglige og kulturelle mangfoldighed, som Italien byder på. På turene møder vi forfattere og besøger undervisere og studerende ved italienske universiteter. Som studerende deltager du aktivt med oplæg om temaer, der relaterer til turen, og bidrager på denne måde til at integrere turen i undervisningen.

Endelig er der rig mulighed for at smage på det lokale køkken i de ledige stunder

Årsfest

Hvert år, den anden fredag i november, afholdes Italiensk årsfest for alle fagets studerende og undervisere, ligesom også medlemmerne af Italiensk Kandidatforening inviteres med. Et af festens højdepunkter er fejringen af årets færdige kandidater, hvor den enkelte kandidats speciale bliver præsenteret af specialevejlederen. Et andet fast festligt punkt er de førsteårsstuderendes underholdning.

Det italienske Kulturinstitut

Det italienske Kulturinstitut afholder løbende arrangementer af interesse for fagets studerende, bl.a. forfatterbesøg, bogpræsentationer, koncerter, teater og visninger af nyere italienske film.

Café 

I instituttets café, Ambarssaden, kan studerende mødes og slappe af. Her er der mulighed for at spille bordfodbold, drikke fredagsøl og tale med studerende fra italiensk sprog og kultur eller fra de andre fag på instituttet. Caféen drives af cafélogen, der er en gruppe studerende fra forskellige uddannelser og årgange. Cafélogen arrangerer også større fester et par gange om året.

Fagråd

Fagrådet er de studerendes talerør og repræsenterer de studerende i forhold til studienævnet og andre styrende organer med relation til faget. Igennem fagrådets repræsentanter i studienævnet har de studerende direkte indflydelse på undervisningsplaner, studieordninger og det sociale miljø.

Hvis du har et problem eller et forslag, som, du mener, skal tages op på dit studie, kan du henvende dig til fagrådet. Du kan også selv stille op som fagrådsrepræsentant.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Se Søndre Campus

Undervisningen på italiensk sprog og kultur foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i italiensk sprog og kultur.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse italiensk, kan du kontakte studievejledningen på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Lignende uddannelser