Adgangskrav og optagelse

Vil du søge om optagelse på  italiensk, skal du opfylde disse adgangskrav:

  • En adgangsgivende eksamen 
    • med mindst 6,0 i gennemsnit (kun i kvote 1)
    • sammen med KU's kvote 2-prøve (kun i kvote 2)

Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Italiensk A*
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

* Hvis du ikke har Italiensk A, skal du indledningsvist følge et halvt års propædeutisk undervisning på uddannelsen, med start i februar. Det vil sige, du starter først et halvt år efter, du er blevet optaget på uddannelsen.

Alle fag skal være bestået, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.