Studieliv

Uddannelsen i italiensk sprog og kultur hører hjemme på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk sammen med en række andre sprogfag. Instituttet lægger stor vægt på et godt og spændende studiemiljø og på at tage godt imod dig, når du starter på din uddannelse.

I introugen er der både et fagligt og socialt fokus, så du finder ud af, hvad det er for en uddannelse, du skal i gang med og får et godt afsæt for dit studieliv, samtidig med at du lærer dine nye medstuderende at kende.

Her kan du se 10 gode råd til nye studerende.

Læsegrupper

Læsegrupper dannes som regel i første semester. Mange læsegrupper har ført til gode og lange venskaber, der rækker ud over det faglige. Men også selvom det er forblevet 'alene' ved det faglige, har læsegrupperne vist sig at være en vigtig base for mange studerende. 

Bibliotek

På instituttets bibliotek er der både plads til at sidde i ro og fordybe sig i studierne og til at mødes med medstuderende i de komfortable sofaer og lænestole. Biblioteket har en stor referencesamling, som står på åbne hylder til fri afbenyttelse på stedet.

Faglige og sociale arrangementer

Italiensk arrangerer løbende gæsteforelæsninger, filmfremvisninger og specialeseminarer. En gang om året arrangeres der en studenterkonference, der afsluttes med en uformel sammenkomst med pizza for både studerende og undervisere. 

Alumneforening

Allerede mens du læser, kan du blive medlem af Italiensk Kandidatforening, der er for både nuværende og tidligere studerende. Som medlem af alumneforeningen kan du deltage i de faglige, kulturelle og erhvervsrettede arrangementer. Det kan fx være foredrag om italiensk politik eller fodboldkultur, eller deciderede netværksarrangementer, hvor du møder tidligere studerende og arbejdsgivere, der ansætter kandidater fra italiensk. På den måde får du et fagligt netværk, du kan bruge, når du selv skal ud på arbejdsmarkedet. 

Studietur 

Hvert år i ugen før påskeferien arrangerer faget en studietur til en af Italiens regioner. Studieturen er en væsentlig del af uddannelsen og er med til at styrke både det faglige og sociale miljø på uddannelsen.Turen er i de forløbne år gået til Napoli og Palermo i syd, Torino og Trieste i nord, Sardinien i vest og Bari i øst. Studieturen forberedes og afvikles i tæt tilknytning til fagelementet Regionernes Italien og giver de studerende mulighed for ved selvsyn at stifte bekendtskab med den sproglige og kulturelle mangfoldighed, som Italien byder på. Under turene er der desuden lejlighed til at besøge italienske universiteter og møde undervisere og studerende. De studerende deltager aktivt med oplæg om temaer, der relaterer til turen, og de bidrager på denne måde til at integrere turen i semestrets undervisning. Endelig må man ikke glemme de mange smagsprøver på det lokale køkken, som de ledige stunder giver anledning til.

Årsfest

Hvert år, den anden fredag i november, afholdes Italiensk årsfest for alle fagets studerende og undervisere, ligesom også medlemmerne af Italiensk Kandidatforening inviteres med. Et af festens højdepunkter er fejringen af årets færdige kandidater, hvor den enkelte kandidats speciale bliver præsenteret af specialevejlederen. Et andet fast festligt punkt er de førsteårsstuderendes underholdning.

Det italienske Kulturinstitut

Det italienske Kulturinstitut afholder løbende arrangementer af interesse for fagets studerende bl.a. forfatterbesøg med bogpræsentationer og visninger af nyere italienske film.

Café 

I instituttets café, Ambarssaden, kan studerende mødes og slappe af. Her er der mulighed for at spille bordfodbold, drikke fredagsøl og tale med studerende fra italiensk sprog og kultur eller fra de andre fag på instituttet. Caféen drives af cafélogen, der er en gruppe studerende fra forskellige uddannelser og årgange. Cafélogen arrangerer også større fester et par gange om året.

Fagråd

Fagrådet er de studerendes talerør og repræsenterer de studerende i forhold til Studienævnet og andre styrende organer med relation til faget. Igennem fagrådets repræsentanter i studienævnet har de studerende direkte indflydelse på undervisningsplaner, udvikling af studieordninger, eksaminer, fagudbud og sociale arrangementer.

Hvis du har et problem eller et forslag, som, du mener, skal tages op på dit studie, kan du henvende dig til fagrådet. Du kan også selv stille op som fagrådsrepræsentant.
Desuden er fagrådet med til at arbejde for et bedre studiemiljø bl.a. gennem sociale og faglige arrangementer for de studerende fx teaterture, fester og studieture.

Den første tid på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?

Se Søndre Campus

Få en rundvisning på Søndre Campus, hvor undervisningen på italiensk sprog og kultur foregår.