Hvorfor læse asienstudier (japanstudier)? 

Vesten er inspireret af Japan på mange områder: filosofi, kampsport, manga, anime og japansk mad. Som studerende på uddannelsen får du et solidt kendskab til både talt og skrevet moderne japansk, og du kommer til at lære om Japans kultur, historie og moderne samfundsforhold.

Hvad kan jeg blive? 

Med en bachelorgrad i japanstudier får du færdigheder og kompetencer, der kvalificerer til videre studier på kandidatuddannelsen i asienstudier eller andre humanistiske overbygningsuddannelser. Uddannelsen giver også adgang til job- og karrieremuligheder både i den private og offentlige sektor, f.eks. i kultur- og mediebranchen, arbejde med kulturforskelle og international kommunikation.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Universitetsuddannelser er opbygget af fagelementer og måles i såkaldte ECTS-point. Et års studier svarer til 60 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i asienstudier (japanstudier) er normeret til fire år og består af indledende sprogundervisning (propædeutik), kurser på det centrale fag samt tilvalgskurser, som du selv sammensætter. 

1. år

1. semester
2. semester

Japansk prodædeutik (22,5 ECTS)

Japansk propædeutik 2 (22,5 ECTS)

Introduktion til  Japans historie, kultur og samfund 1 (7,5 ECTS)

Introduktion til  Japans historie, kultur og samfund 2 (7,5 ECTS)

2. år

3. semester (foregår i udlandet) 4. semester

Studieophold i Japan

Japansk propædeutik 3 (15 ECTS)

 Japansk sprog A: Moderne med sproghistorie (15 ECTS)

Studieophold i Japan

Japanstudier realia 1 (15 ECTS)

Videnskabsteori (15 ECTS)

3. år

5. semester 6. semester

Japansk sprog B: Moderne oversættelse (15 ECTS)

 Japanstudier realia 2 (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

4. år

7. semester 8. semester

Japanstudier realia 3 (15 ECTS)

eller

Klassisk japansk (15 ECTS)

Japansk sprog C: Mundtlig kommunikation  (15 ECTS)

Tilvalg (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Undervisningen på japanstudier

Undervisningen på japanstudier varierer efter fagelementernes indhold. Du vil have både holdundervisning, forelæsninger og seminarer. Der er normalt kun ét hold for hver årgang. Det betyder, at der i japansk sprogundervisning vil være 23-30 studerende, mens der på andre kurser kan være større forelæsninger med studerende fra beslægtede uddannelser.

Lidt over halvdelen af uddannelsen bliver brugt til at lære det japanske sprog, mens den anden halvdel består af studier i samfundsforhold, historie, litteratur og teori. Du har mulighed for at vælge mellem de forskellige områder og specialisere dig i en retning, der interesserer dig. Læs en mere detaljeret beskrivelse af uddannelsens fagelementer.

 

 

 

 

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i japanstudier. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Som studerende på japanstudier beskæftiger du dig med Japans sprog, kultur, historie og moderne samfundsforhold. Du lærer at læse, skrive, forstå og tale japansk. Japanstudier er et sprogbaseret områdestudium, hvor sproget er din indgang til at beskæftige dig med Japan. På bacheloruddannelsen lærer du bl.a. at skrive japanske skrifttegn og at læse japanske tekster hurtigt og præcist. Du skal også arbejde med kultur- og samfundsanalyser og -teorier, hvor sproget er dit redskab til at undersøge emner vedrørende Japan. Og så lærer du at danne overblik over et stort og komplekst stofområde og at formidle din viden om Japan og japansk på en overskuelig måde.

FAQ Karrieremuligheder

 

Dit kendskab til talt og skrevet japansk gør dig i stand til at arbejde med japansk litteratur, kultur, historie og moderne samfundsforhold i Japan. På baggrund af dine sproglige kompetencer, din indsigt i den japanske kultur og det japanske samfund – og dine generelle humanistiske kompetencer – kan du formidle din viden om Japan til forskellige målgrupper.

Japanstudier er et områdestudie, der også beskæftiger sig med landets nutidige og historiske forhold til de omkringliggende asiatiske lande. Japans kulturbaggrund og samfund vil du opleve på første hånd i 3. semester, hvor undervisning og eksamener foregår på et japansk universitet. Du vil desuden komme til at arbejde med emnerne i opgaver, hvor du sideløbende får akademiske færdigheder.

De generelle humanistiske kompetencer i studieforløbet gør dig bl.a. i stand til at fungere som mediator og formidler mellem kulturer, men også at strukturere din egen læring og arbejde effektivt.

 

 

De fleste studerende vælger at læse videre på en kandidatuddannelse. Som bachelor i asienstudier (japanstudier), har du retskrav på at kunne fortsætte på:

Nogle uddannelser kræver særlige forudsætninger og tilvalg, mens andre har et begrænset antal pladser, men du kan undersøge om følgende uddannelser kunne være interessante for dig:

Se hvilke kandidater på KU, denne uddannelse er forhåndsgodkendt til at give adgang

 

 

Langt de fleste færdiguddannede bachelorer i asienstudier (japanstudier) vælger at forsætte på kandidatuddannelsen. Kandidatgraden giver en række forskellige jobmuligheder.

Kandidatuddannelsen i japanstudier ruster dig til en karriere inden for fx udenrigstjenesten, internationale organisationer, oversættelse og tolkning, konsulent- og rejsebranchen samt offentlig administration. Du kan arbejde i udenlandske firmaer i Japan, undervise i gymnasiet, voksenundervisning eller på højskoler, udføre konsulentopgaver for private virksomheder eller fx udbyde sprog- og kulturkurser for medarbejdere i private og offentlige virksomheder. Du vil også kunne arbejde med skrevne og elektroniske medier.

Forskningen på japanstudier er en integreret del af undervisningen og går du med en forsker i maven, er det også en mulighed at forfølge dette spor – enten på universitetet eller i stillinger, hvor forståelse for forskning er essentiel.

Det er en god idé at supplere japanstudier med elementer fra fag som økonomi, kulturgeografi, sociologi, antropologi, politologi, management eller lignende og på den måde målrette dine kvalifikationer til en ønsket karrierevej.

 

 

 

Studieliv

Uddannelsen asienstudier (japanstudier) hører hjemme på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, også kaldet ToRS, på Det Humanistiske Fakultet. På ToRS er der samlet en del mindre fag, hvilket på mange måder er en fordel, fordi der opstår en god tværfaglig ånd, og udbyttet af diskussioner og samtaler med studerende fra andre fag er meget frugtbart.

På instituttet er der en lang tradition for et hyggeligt og socialt studiemiljø, hvor studerende mødes på tværs for at dele erfaringer og viden, ligesom studerende har en nær dialog med undervisere og forskere.

Som studerende kommer du tæt på flere forskellige faglige miljøer og får adgang til forskellige faciliteter. De fleste uddannelser har omfattende biblioteker, og derudover vil du kunne indgå i de forskellige sociale traditioner, der er på uddannelserne. Mange studerende ser det som en fordel, at uddannelsen giver dig adgang til disse mange steder og oplevelser, så du i løbet af studiet får fornemmelsen af multikultur i videst mulige udstrækning.

Fagrådet

Fagrådet består af studerende, som arbejder frivilligt for at varetage de studerendes sociale, uddannelsesmæssige og politiske interesser over for fagets ledelse. I fagrådet drøftes fx studiemiljøet, hvordan undervisningen skal tilrettelægges og forbedringer af den gældende studieordning. Fagrådet arbejder desuden sammen med festudvalget og laver ind imellem arrangementer, såsom filmklub, bogklub, bogauktioner og debatarrangementer.

Alle studerende er automatisk med i deres fagråd og kan møde op til de annoncerede møder og dele bekymringer og glæder og få indflydelse på, hvordan uddannelserne bliver formet.

BARstionen

BARstionen er studentercafé for hele alle uddannelserne på instituttet. Der bliver blandt andet holdt fredagsbarer, filmaftener og fester i løbet af semesteret, og alle studerende kan give en hånd med. Baren er også åben i hverdagene, så du kan hente dig en billig kop kaffe, spille et spil eller hygge med din læsegruppe. Læs mere på barens facebookside.

Introugen på uddannelsen

Hvornår skal jeg starte, og hvordan kommer jeg godt i gang med studiet?


Studielivet på KU

Hvordan er studielivet på resten af Københavns Universitet? Læs om hvad der sker på universitetet, når du ikke har undervisning, find ud af hvor du kan bo, få mere info om SU, studiejob og studierabatter osv.

Se Søndre Campus

Undervisningen på asienstudier (japanstudier) foregår på Det Humanistiske Fakultet, som ligger på Islands Brygge på Amager. Fakultetet har omkring 8.500 studerende på over 70 bachelor- og kandidatuddannelser og et stort antal tilvalgsprogrammer og kurser inden for efter- og videreuddannelse. Få en rundvisning her:

Mød de studerende

Jeg synes deres sprog lyder vildt smukt for det første. Men jeg synes også, at det er et meget smart sprog. Man behøver ikke at skulle huske ord på samme måde, som man skal på dansk.

Amanda, studerende på japanstudier, fra KU Studieliv podcasten
Amanda Japanstudier

Besøg os

Her kan du læse om de forskellige muligheder for at besøge uddannelsen i japanstudier.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

  • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
  • ansøgningsprocedurer
  • adgangskrav
  • studievalg eller studietvivl
  • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Overvejer du at læse på bacheloruddannelsen i asienstudier (japanstudier), kan du kontakte studievejledningen på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Det Humanistiske Fakultet. Her besvarer vi spørgsmål om uddannelsens faglige indhold, opbygning, studieplanlægning, muligheder undervejs i uddannelsen m.m.

Vi har åbent både for telefonisk og personlig henvendelse, ligesom du kan skrive til os.

Her ligger uddannelsen

Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Karen Blixens vej 8, 2300 København S


Vis større kort

Lignende uddannelser