Vurdering i kvote 2 på asienstudier (japanstudier)

Kvote 2-vurdering på asienstudier (japanstudier)

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: