Faglig profil og job

Faglig profil

Jordbrugsøkonomi er en generel økonomisk uddannelse, hvor der er særlig fokus på økonomisk forståelse af samfundsmæssige problemstillinger. Sammenlignet med andre universitetsuddannelser i økonomi bringer jordbrugsøkonomi i højere grad den økonomiske teori i spil i forhold til konkrete problemstillinger.

Dine kompetencer 


Som jordbrugsøkonom får du først og fremmest indsigt i de økonomiske forhold, der er en forudsætning for at forstå, analysere og rådgive om vilkårene for både verdensøkonomien og fødevareområdet.

Men de politiske og juridiske forhold spiller også en rolle. Du forstår, hvordan en virksomheds, et lands og den globale økonomi hænger sammen. Og ved hjælp af økonomisk, matematisk, juridisk og statistisk metode arbejder du med løsninger på økonomiske problemstillinger.

Du bliver introduceret til områder som udviklingsøkonomi, verdenshandel og globalisering. Du lærer f.eks. om, hvordan man kan hjælpe fattige lande til at blive rigere. I de fattigste udviklingslande udgør jordbruget op mod 80 procent af økonomien, og skal vi forstå, hvordan man skaber økonomisk udvikling i disse lande, kræver det indsigt i alle aspekter af jordbruget.

Som jordbrugsøkonom ved du også, hvilken rolle handel spiller for udvikling i en globaliseret verden. Og hvilken betydning EUs og USAs fødevare- og miljøpolitik har for verdensmarkedet og landmænd rundt omkring i verden. Hvordan virker de, hvorfor har vi dem overhovedet og hvordan kan de optimeres?

Du får også indsigt i produktionsforhold i fødevaresektoren i hele værdikæden fra jord til bord. Du lærer, hvilke ting man kan ændre på for at optimere produktionen og hvordan vi regulerer for at beskytte miljøet. Du får desuden indblik i finansierings- og investeringsbeslutninger og lærer, hvordan og hvorfor virksomheder organiserer sig i aktie- og andelsselskaber. Du får også viden om pengekredsløb, valutasamarbejde og nationalregnskab samt hvilken indvirkning told og handelshindringer har på frihandel, vækst og velstand.

Jobmuligheder

Jordbrugsøkonomer er eftertragtede på arbejdsmarkedet. Med din viden og kompetencer indenfor både virksomheds- og verdensøkonomi samt dit indblik i politiske og juridiske forhold åbner der sig mange karrieremuligheder. Her er en række eksempler på jobområder, hvor nyligt færdiguddannede kandidater har fundet beskæftigelse:

  • I ministerier, f.eks. Fødevareministeriet og Finansministeriet, styrelser og i Nationalbanken.
  • I råd og interesseorganisationer såsom Forbrugerrådet og Landbrug og Fødevarer.
  • I den finansielle sektor, f.eks. i Nykredit og Danske Bank
  • I konsulentbranchen, f.eks. COWI, Niras og Copenhagen Economics. 
  • I EU, Verdensbanken og i FN-organisationen FAO.

Studierelevant job 


Som jordbrugsøkonomistuderende er du efterspurgt i erhvervslivet, og det er nemt at få et studierelevant job i både offentlige og private virksomheder. Du kan også få en praktikplads, eksempelvis på en ambassade i udlandet, hvor du får udfordret og afprøvet din viden.