Studiemiljøet og den store valgfrihed tiltaler mig

Niels Fjalland Nørbygaard er bachelorstuderende på jordbrugsøkonomi. Han er glad for, at studiet lægger vægt på anvendt økonomi, og at studiemiljøet er præget af fællesskab og samvær på tværs af årgange.

Navn: Niels Fjalland Nørbygaard

Alder: 23 år

Kommer fra: Haderslev

Bacheloruddannelse:  Jordbrugsøkonomi

Kommende udvekslingsophold:  Alaska

Jeg har længe vidst, at jeg gerne ville lave noget med tal og økonomi. Da jeg så kom til åbent hus på SCIENCE fandt jeg ud af, at det var jordbrugsøkonomi, jeg skulle læse.

Jeg kan godt lide, at jordbrugsøkonomi til forskel fra et klassisk økonomistudie handler om anvendt økonomi. På jordbrugsøkonomi bliver man undervist i små klasser. Det giver et stærkt sammenholdet i forhold til, hvis man bliver undervist med 300 andre studerende i et auditorium, som det er tilfældet på andre økonomistudier.

Yndlingsfag

Makroøkonomi er mit yndlingsfag, fordi man lærer at se tingene i et større perspektiv. Hvad sker der fx på samfundsniveau, når renten stiger, og hvordan påvirker det andre lande? Det giver en helhedsorienteret forståelse af samfundet, som er rigtig spændende.

Jeg er også glad for statistik, fordi det er noget, der kan bruges i mange sammenhænge. Man lærer at beregne sandsynligheder ud fra store datasæt og vurdere, om noget er rigtigt eller forkert på baggrund af data. Derudover synes jeg, at det er spændende at dykke ned i udviklingsøkonomi og lære, hvordan vi i fremtiden kan brødføde en voksende befolkning.

Jeg vil sige, at jeg læser jordbrugsøkonomi for at få større indsigt i økonomiske problemstillinger med fokus på miljø, landbrug og fødevarer.

Hvad der er svært

Meget økonomi kræver, at man har matematiske færdigheder, så man skal være ret god til matematik for at klare studiet. Ellers kommer matematikteorien til at fylde alt for meget i forhold til økonomien, og så ender man med at bruge meget tid på at lære at udregne noget i stedet for at analysere det beregnede.

Studiemiljø

Studiemiljøet er rigtig godt. Vi har en sjov fredagsbar og en god blanding af mennesker, som interesserer sig for noget forskelligt. Det er let at komme i snak med folk på tværs af studieårgange, og folk er generelt hjælpsomme og søde. Jeg kender en del, der læser på trejde og fjerde år, og de har givet mig sparring og ideer til, hvad man kan bruge uddannelsen til.

Og så er rammerne her på Frederiksberg Campus smukke – med gamle bygninger og en skøn have. Vi har også en masse studenterforeninger. Jeg er fx med i en, der hedder Miljø og Udvikling, hvor vi sammen med folk, der læser bioteknologi og naturressourcer, bl.a. diskuterer forskellige problemstillinger, laver arrangementer og tager på inspirationstur til forskellige virksomheder.

Jeg er også medlem af økonomigruppen, som er en studenterforening, der har til formål at samle alle med interesse for økonomi på tværs af årgange for at diskutere aktuelle ting og høre foredrag. Og så sidder jeg med i studierådet for Institut for Matematiske fag, hvor jeg sammen med andre arbejder for at forbedre fagene.  

Udveksling til udlandet

På tredje år er der mulighed for at tage på udveksling – primært udenfor Europa. Det lykkes for stort set alle, der søger. Jeg kender folk, der bl.a. skal til Hong Kong, Canada, USA og Australien. Jeg har valgt at bruge mit halve år i Alaska, hvor jeg primært vil lære noget om ressourceøkonomi i fiske- og mineindustrien.

Job og fremtid

Lige nu har jeg et studiejob i NaturErhvervstyrelsen, hvor jeg sidder i juraafdelingen og behandler budgetter til EU-støtteprojekter.

Jeg vil gerne tage kandidatuddannelsen i jordbrugsøkonomi og derefter søge job i en international eller statslig organisation som fx Miljø- og Fødevareministeriet. Det kunne fx være en stilling i økonomiafdelingen med administration af EU-støtten til landbruget.