Vurdering i kvote 2 på juraKvote 2-vurdering på jura

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: