Vurdering i kvote 2 på jura

Se, hvordan kvote 2-vurderingen foregår, og hvad det faglige udvalg lagde vægt på ved optagelsen 2018. 

På jura modtog vi 849 ansøgninger til 76 kvote 2-pladser ved optagelsen 2018. Vi har derfor måtte give afslag til selv kvalificerede ansøgere. 

Sådan vurderer vi ansøgninger i kvote 2

Vi foretager først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote-2-kriterier. Denne vurdering foregår i Uddannelsesservice. De bedste ansøgninger forelægger vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretager den endelige vurdering ud fra samme syv kriterier.

Vi forelægger cirka 3 gange så mange ansøgninger, som der er studiepladser på uddannelsen. De uddybede regler for kvote 2 finder du her.

Det faglige udvalgs vurdering i 2018

I den motiverede ansøgning lagde udvalget særligt vægt på: 

  • at din ansøgning er klar, velformuleret og kortfattet.

  • at din motiverede ansøgning er målrettet i forhold til studiets opbygning, faglige indhold og undervisningsformer.

  • at du formår at fremhæve relevante uddannelses- og erhvervsmæssige erfaringer, der har betydning for dit studievalg af jura på Københavns Universitet. 

Og i den samlede vurdering lagde udvalget særligt vægt på:

  • at du har dele af forudgående juridiske studier som fx HA (Jur.) og socialrådgiveruddannelsen.

  • at du har relevant erhvervserfaring som fx politibetjent og advokatsekretær eller fra forsikringsbranchen og den finansielle sektor. Piccolinearbejde vurderes ikke som relevant erhvervsarbejde men kan evt. indgå som en del af din motiverede ansøgning.

  • at du har gode karakterer fra den adgangsgivende eksamen og anden videregående uddannelse. Karakterer i relevante fag vægter særlig højt.

  • at du har faglig motivation for at søge optagelse på jura og kobler den til, hvilke fag på jura der særligt interesserer dig fx ved at bruge fagenes indhold fra undervisning og opbygning på jura. Personlige erfaringer og udfordringer fra retssystemet betragtes ikke som relevant. 

Få overblik over dine muligheder 

Du er velkommen til at kontakte os i KU Studentercenter, hvis du vil snakke med en vejleder og få inspiration til de næste skridt. 

Overvejer du at søge i kvote 2 til næste år?