Kvote 2-vurdering 2020

Hvis du søgte om optagelse via kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan Københavns Universitet vurderede årets ansøgninger til jura.

På jura modtog vi 1476 ansøgninger til 84 kvote 2-pladser.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Vi foretog først en helhedsvurdering af dine besvarelser ud fra seks kvote 2-kriterier. Denne vurdering foregik i afdelingen Uddannelser & Studerende.

De bedste ansøgninger gik videre til et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretog den endelige vurdering ud fra samme seks kriterier. Vi forelagde 3-5 gange så mange ansøgninger, som der er studiepladser på uddannelsen.

De bedste besvarelser udmærkede sig i år ved,

  • at ansøger har forsøgt at lære juraen at kende via arbejde, uddannelse, kurser eller lignende og koblede erfaringerne og den faglige viden til uddannelsens indhold. Derfor var det ikke i sig selv et plus at have taget et jurakursus eller at have arbejdet på et advokatkontor, hvis dette stod alene i besvarelsen. I den gode besvarelse forholdt ansøger sig nysgerrigt og reflekteret til studiet, også inden for de områder, som vedkommende måske ikke umiddelbart kendte. At ansøger havde deltaget i Åbent Hus, været studerende for en dag eller lignende, der havde givet indblik i studiet, var mere positivt end alene at have deltaget i et jurakursus uden også at reflektere over erfaringerne ud fra kendskabet til uddannelsen.

  • at ansøger reflekterede over studieteknik i forhold til studie- og arbejdsformen på jura. Det var positivt, når ansøger var bevidst om sine udviklingsområder og egne begrænsninger, og hvor der derfor særligt skal sættes ind.

  • at besvarelsen var velskrevet i forståeligt og sammenhængende sprog, reflekteret og velargumenteret. Fx at ansøger havde sat sig ind i uddannelsens opbygning, fag, arbejdsform og havde gjort sig tanker om, hvordan ansøger vil gribe det an at være universitetsstuderende.

  • At ansøger kunne nuancere de juridiske problemstillinger ud fra forskellige synspunkter. Det forringede besvarelsen at komme med generelle betragtninger om juraens rolle i samfundet.

Alle seks kvote 2-kriterier indgik i vurderingen, men de tre kriterier studiepotentiale, kendskab til uddannelsen og faglig motivation var af større betydning end faglige færdigheder, formidlingsevne og karakterer fra den adgangsgivende eksamen.

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen, mens karakterer i specifikke fag ingen betydning havde i bedømmelsen. Gennemsnittet var afgørende i den samlede vurdering i de tilfælde, hvor to besvarelser blev vurderet lige gode.


Jeg fik afslag – hvad gør jeg nu?

Du er velkommen til at kontakte os i KU Studentercenter, hvis du vil snakke med en studievejleder om dine ønsker og dine muligheder for optagelse på Københavns Universitet.

Hvis du vil søge om optagelse igen til næste år, skal du være opmærksom på, at kvote 2-proceduren både indeholder en kvote 2-prøve og et skriftligt eller mundtligt interview.

Læs om kvote 2-reglerne i 2021.

Ledige pladser i 2020

På nogle af vores andre uddannelser er der stadig ledige studiepladser. 
Ansøgningsfrist 4. august kl. 12.

Se listen over ledige pladser.

Undgå telefonkøen

Se listen med spørgsmål og svar. Vi svarer på de mest stillede spørgsmål lige nu.