Ansøg som studerende eller tidligere studerende 

Hvis du er optaget på en universitetsuddannelse nu, eller har været det, skal du finde ud af, om du skal søge om optagelse via optagelse.dk eller indskrivning gennem fakultetet.

Optagelse og genoptagelse

Du skal ansøge via optagelse.dk, hvis du har bestået kurser, der svarer til mindre end 1. studieår på bacheloruddannelsen i jura.  

Læs om optagelse eller genoptagelse.

Genindskrivning, overflytning og studieskift

Du skal ansøge via fakultetet, hvis du har bestået kurser, der svarer til 1. studieår på bacheloruddannelsen i jura.

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgningsfrist for optagelse og genoptagelse

Se under Optagelse og genoptagelse.

Ansøgningsfrist for genindskrivning, overflytning og studieskift 

 • 15. marts kl. 12 med studiestart 1. september.
  Ansøgningsportalen åbner 1. februar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgningsportalen kan du søge om genindskrivning, overflytning og studieskift. Søg gerne i god tid – så er der bedre chance for at undgå de tekniske problemer, der ofte opstår lige op til en ansøgningsfrist.

Sådan bruger du Ansøgningsportalen

 1. Log ind eller opret dig som bruger i Ansøgningsportalen.

 2. Udfyld din ansøgning.

 3. Overfør data fra din tidligere uddannelse med funktionen 'overfør data'.

 4. Upload eventuel nødvendig dokumentation, der ikke blev dataoverført.

 5. Send din ansøgning.

 6. Hold øje med vigtige beskeder fra KU i din mailbakke (og spamfilter) og på Ansøgningsportalen. Det kan være afgørende for, om du får en studieplads. Se evt. Brugervejledningen til Ansøgningsportalen.

Svar på din ansøgning

Der går op til  seks uger, fra du har sendt din ansøgning, til den er behandlet. Svarene bliver udsendt løbende, så hold øje med din e-mail, hvor du får besked, når svaret er klar i Ansøgningsportalen.

BEMÆRK: Du har fem dage dage til at sige ja tak til studiepladsen, fra du modtager svaret. Det er derfor vigtigt, at du holder øje med din e-mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Genindskrivning

Du skal søge om genindskrivning, hvis du tidligere har studeret en bacheloruddannelse og her har bestået, hvad der svarer til kurserne på 1. studieår på bacheloruddannelsen i jura. Det gælder uanset, om du studerede på KU eller et andet dansk universitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan søge om genindskrivning, hvis:

 1. der er ledige pladser på uddannelsen

 2. du var fuldtidsstuderende på uddannelsen på KU eller et andet dansk universitet

 3. du har bestået kurser, som svarer til kurserne på 1. studieår på bacheloruddannelsen i jura efter gældende studieordning

 4. det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt

Ved genindskrivning starter du på den nyeste studieordning. Har du været indskrevet på en anden studieordning, er det muligt, at nogle af dine beståede eksaminer ikke kan overføres. Bemærk også, at dine tidligere eksamensforsøg og de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, stadig vil gælde.

Hvis du har været optaget på et andet dansk universitet, skal du af tekniske årsager benytte linket til 'Søg om overflytning' – din ansøgning vil dog stadig blive behandlet som en genindskrivningssag. Upload derfor al relevant dokumentation som i en ansøgning om genindskrivning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overflytning til KU

Du skal søge om overflytning, hvis du studerer på samme uddannelse på et andet dansk universitet og har bestået, hvad der svarer til kurserne på 1. studieår på bacheloruddannelsen i jura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan søge om overflytning, hvis:

 1. Du er fuldtidsstuderende på samme uddannelse på et andet dansk universitet
 2. Du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til fagene på 1. studieår på bacheloruddannelsen i jura (jf. den gældende studieordning)
 3. Der er ledige pladser

 

Dispensation

Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis der er usædvanlige forhold i dit liv af så alvorlig karakter, at det er nødvendigt at søge om overflytning inden for 1. studieår. Kontakt studievejledningen for yderligere information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieskift

Du skal søge om studieskift, hvis du studerer på en anden uddannelse og har bestået, hvad der svarer til kurserne på 1. studieår på bacheloruddannelsen i jura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan søge om studieskift, hvis:

 1. Du er fuldtidsstuderende på en bacheloruddannelse på et dansk universitet
 2. Du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på bacheloruddannelsen i jura (jf. den gældende studieordning)
 3. Der er ledige pladser

Er du ikke længere optaget, skal du ikke søge om studieskift, men i stedet om optagelse via optagelse.dk. 

Dispensation

Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis der er er usædvanlige forhold i dit liv af så alvorlig karakter, at det er nødvendigt at søge om studieskift inden for første studieår. Kontakt studievejledningen for yderligere information.