Spørgsmål og svar om jura

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår primært på hold med 36-40 studerende. Som udgangspunkt følger du det samme hold gennem hele din bacheloruddannelse. Udover holdundervisningen er der i alle kurser enkelte forelæsninger, der bruges til at introducere nye fagområder.

Læs mere om undervisningen.

Kan jeg specialisere mig?

Bacheloruddannelsen består primært af obligatoriske kurser. På dit tredje studieår har du dog mulighed for at vælge en række valgfrie kurser og dermed specialisere dig i en bestemt retning.

På bacheloruddannelsen har du mulighed for at vælge kurser på andre universiteter i Danmark og i udlandet og dermed få en mere tværfaglig eller international profil. Du kan også lave et projektorienteret forløb i samarbejde med en arbejdsplads for at få indblik i et juridisk fagområde i praksis.   

Vælger du at fortsætte på en af de juridiske kandidatuddannelser efter endt bacheloruddannelse, vil du få yderligere mulighed for at specialisere dig i en bestemt retning.

Hvad koster bøgerne?

Du skal regne med at bruge omkring 3.500 kr. på bøger hvert semester. Du kan købe bøger både på nettet og i fysiske butikker. Flere steder tilbyder boghandlerne bøger med studierabat.

Tag altid udgangspunkt i kursusbeskrivelserne, hvor den relevante litteratur til kurserne er beskrevet, før du køber bøger. 

Kan jeg arbejde ved siden af uddannelsen?

Det tager tid at komme godt i gang på universitet. Det gælder både fagligt og socialt. Det kræver en indsats at finde en god studiehverdag og etablere sig socialt og samtidig forholde sig til en masse fagligt nyt.  Du skal derfor ikke forvente at have så meget tid til et job ved siden af studiet på  første studieår. 

Fra dit andet studieår er der gode muligheder for at finde studierelevant arbejde hos både private og offentlige arbejdsgivere.