Spørgsmål og svar om studiet - jura

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår primært på seminarhold med omkring 35 studerende. Som udgangspunkt følger du det samme hold gennem hele din bacheloruddannelse. Der er altid mindst to timers sammenhængende undervisning, og du forventes at deltage aktivt.

Udover undervisningen på seminarhold er der i alle fag enkelte forelæsninger, der bruges til at introducere nye større fagområder.

Læs mere om undervisningen.

Kan jeg specialisere mig?

Når du har afsluttet de obligatoriske fag på bacheloruddannelsen, kan du specialisere dig via en række forskellige valgfag.

Bacheloruddannelsen består primært af obligatoriske juridiske fag. På 3. studieår har du dog mulighed for at vælge en række valgfag og dermed tone din uddannelse i en bestemt retning. Undervejs på uddannelsen har du blandt andet mulighed for at vælge fag på andre universiteter i Danmark og i udlandet og dermed få en mere tværfaglig eller international profil.   

Vælger du at fortsætte på en af de juridiske kandidatuddannelser efter endt bacheloruddannelse, vil du få yderligere mulighed for at specialisere dig i en bestemt retning.

Hvad koster bøgerne?

Du skal regne med at bruge omkring 3.500 kr. på bøger hvert semester. Du kan købe bøger både på nettet og i fysiske butikker. Flere steder tilbyder boghandlerne bogpakker med rabatordninger. Der er stor forskel på, hvad bogpakkerne indeholder, og hvad de koster. Det kan være en god ide at bruge lidt tid på at finde den bogpakke, der passer til dit behov.

Når du begynder på studiet, vil du få nærmere information om køb af bøger, priser, og hvor du finder dem.

Kan man have arbejde ved siden af studiet?

Bacheloruddannelsen i Jura er tilrettelagt på fuld tid, og i nogle perioder skal du forvente at bruge mere end fuldtid - for eksempel i perioden op til eksamen.

Det tager tid at komme godt i gang på universitet. Det gælder både fagligt og socialt. Det kræver en indsats at finde en god studiehverdag og etablere sig socialt og samtidig forholde sig til en masse fagligt nyt.  Du skal derfor ikke forvente at have så meget tid til et job ved siden af studiet på 1. studieår. 

Fra 2. studieår er der mange, som vælger at supplere deres teoretiske viden med praksiserfaring. Der er gode muligheder for at finde studierelevant arbejde hos advokatkontorer, de offentlige myndigheder og i større private virksomheder.