Interview med Markus Klokhøj

Var jurastudiet din første prioritet?

Ikke i første omgang. Året forinden havde jeg søgt ind på sociologi, men så kom jeg efterfølgende i kontakt med nogle jurastuderende, som fik vækket min interesse for jura. Det var bl.a. fag som menneskerettigheder og folkeret, der fik mig til at vælge jurastudiet.

Hvordan oplevede du det at starte på universitetet?

Fint. Man lærer hurtigt en masse mennesker at kende. Jeg synes det vigtigste er, at man ved studiestarten lærer andre studerende at kende, for man skal være her i mange år, og så har man nogen at udveksle ideer med og læse med.

Hvad er det bedste ved at studere?

Det bedste er, at så snart du starter på et studie, så åbner der sig en masse muligheder, som du slet ikke havde tænkt på som f.eks. forskellige studiejobs, frivilligt arbejde og fag, som du ikke havde hørt om før.

Hvordan foregår arbejdet i studiegrupperne og den efterfølgende undervisning?

Det er næsten ligesom et spil. Du forbereder et oplæg i en gruppe, hvor du f.eks. er sagsøger, sagsøgte eller dommer, og så skal man ligesom i et teaterstykke indtage en rolle, der spilles ud fra den case du har fået. Din gruppe skal repræsentere den ene part og vælge de argumenter, der taler til fordel for den sag du har.  
Det er en rigtig god måde at lære på, for selvom du ikke er enig med den part du repræsenterer, så lærer du alligevel at indtage dennes synsvinkel på en måde, som du kan argumentere for juridisk. For mig er dét det vigtigste ved jura - at man kan se tingene fra begge sider, og at man kan lære at finde juridiske argumenter for både den ene og den anden part.

Har du et godt råd til kommende studerende?

Det er vigtigt at tage det roligt. Da jeg startede, havde jeg en gruppevejleder som sagde, at jeg skulle være ligeglad med karakterer, og det har bare fjernet en enorm byrde fra mine skuldre. Karakterer er noget folk går meget op i, men det er slet ikke det, man skal bygge sin karriere på. Man skal bygge sin karriere på passion for faget. Når jeg skal fortælle om jura, så handler det om at bryde fordommene, og det vil jeg gerne gøre for de nye jurastuderende.